فایل ورد (word) بررسي قابليت هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي قابليت هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي قزوين دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي قابليت هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي قزوين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي قابليت هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي قزوين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي قابليت هاي کارآفريني دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي قزوين :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت و ضرورت کارآفرینی در دهه اخیر، برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان اقتصادی و اجتماعی در کشورهایی که اقتصادشان مبتنی بر دانش است، برآنند تا کارآفر ینی را با استفاده از نظام آموزشی در جامعه ترویج و گسترش دهند. پژوهش حاضر به بررسیقابلیت های کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین بر اساس متغیرهای استقلال طلب ی، انگیزه پیشرفت، کنترل درونی،خطر پذیری و خلاقیت می پردازد. این پژوهش کاربرد ی بوده و در آن از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. برا ی گردآور یدادهها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که ضر یبپایایی آن 89 %برآورد شد. نمونه آماری این پژوهش، 250 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در سال 93 -94 بودند که از طریق نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. تجز یه و تحلیلدادهها بوسیله نرم افزار SPSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. نتایج نشان دادند که قابلیت های کارآفرینی دانشجویان در زمینه استقلال طلبی، کنترل درونی، انگیزه پیشرفت و خلاقیت، بالاتر از حد میانگین بوده، اما نمرات خطرپذیری از متوسط نمره معیار پایین تر است. بعلاوه، نتایج پژوهش نشان داد که آموزش های دانشگاهی در پرورش ویژگی های کارآفرینی در دانشجویان موثر نبوده است.

لینک کمکی