فایل ورد (word) بررسي وجود ارتباط بين فرهنگ سازماني کارآفرينانه و ميزان بهرهوري شغلي دبيران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي وجود ارتباط بين فرهنگ سازماني کارآفرينانه و ميزان بهرهوري شغلي دبيران دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي وجود ارتباط بين فرهنگ سازماني کارآفرينانه و ميزان بهرهوري شغلي دبيران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي وجود ارتباط بين فرهنگ سازماني کارآفرينانه و ميزان بهرهوري شغلي دبيران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي وجود ارتباط بين فرهنگ سازماني کارآفرينانه و ميزان بهرهوري شغلي دبيران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

امروزه علم، کوششی است آگاهانه، منظم و درعین حال نهادی و سازمانیافته تا اینکه به حل یک مسیله یا دشواری ذهنی یا عملی نایل آییم (خاکی، 1378 .(باتوجه به اینکه در این پژوهش از روش-های مطالعه کتابخانهای و بررسی متون و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است، در نتیجه میتوان گفت که تحقیق حاضر، براساس ماهیت و روش، یک تحقیق توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری عبارت از مجموعهای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران، 1389 .(جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از: کلیه دبیران دبیرستانهای دخترانه دوره دوم ناحیه 2 خرمآباد که با استناد به واحد آمار و بودجه آموزشوپرورش، جمعا0 381 دبیر زن میباشند. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی و مورگان استفاده گردید که حجم نمونه دبیران برابر 196 نفر محاسبه گردید. در این پژوهش از نمونهگیری به روش طبقهای نسبی- تصادفی استفاده شده است، زیرا مدارس دخترانه مختلف بوده و به عنوان طبقه محسوب میشوند. در این پژوهش، عمدهترین ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه میباشد.

لینک کمکی