فایل ورد (word) تاثير موانع ساختاري و رفتاري کارآفريني سازماني مطالعه موردي شرکت نفت و گاز اروندان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير موانع ساختاري و رفتاري کارآفريني سازماني مطالعه موردي شرکت نفت و گاز اروندان دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير موانع ساختاري و رفتاري کارآفريني سازماني مطالعه موردي شرکت نفت و گاز اروندان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير موانع ساختاري و رفتاري کارآفريني سازماني مطالعه موردي شرکت نفت و گاز اروندان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير موانع ساختاري و رفتاري کارآفريني سازماني مطالعه موردي شرکت نفت و گاز اروندان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف، تعیین تاثیر برخی از موانع ساختاری و موانع رفتاری کارآفرینی در شرایط فعلی و ایده ال در شرکت نفت و گاز اروندان، روش پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است. نمونه آماری 100 نفر از کارکنان به صورت تصادفی ساده انتخاب شده اند.در این تحقیق، دو پرسشنامه استاندارد موانع ساختاری کارآفرینی سازمانی و موانع رفتاری کارآفرینی سازمانی است که به ترتیب با پنج و چهار مولفه و 25 و 14 سوال که به ترتیب بر اساس آلفای کرونباخ 85 . /و 88 . /که به روش پنج گزینه ای لیکرت بوده و برای هر پرسش دو موقعیت شرایط فعلی و میزان اهمیت موانع در شرایط ایده ال در نظر گرفته شده است. از روش های آماری آزمون کلموگروف - اسمیرنوف، آزمون بارتلت، آزمون تی زوجی، آزمون رتبه های فریدمن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج فرضیه ها نشان داد که بین فرهنگ سازمانی، موانع وویژگی های مدیران، سبک رهبری مدیران ، استراتژی سازمانی و نظام مالی و بودجه ای، در شرایط فعلی و ایده ال رابطه معنی داری وجود ندارد. اما بین موانع و ویژگی های کارکنان، نظام تحقیق وتوسعه، نظام ارزیابی عملکرد و نظام حقوق و دستمزد در شرایط فعلی و ایده ال رابطه معنی داری وجود دارد.

لینک کمکی