فایل ورد (word) تعامل بين فرهنگ و کارآفريني نگرشي جامعهشناختي به کارآفريني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تعامل بين فرهنگ و کارآفريني نگرشي جامعهشناختي به کارآفريني دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تعامل بين فرهنگ و کارآفريني نگرشي جامعهشناختي به کارآفريني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تعامل بين فرهنگ و کارآفريني نگرشي جامعهشناختي به کارآفريني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تعامل بين فرهنگ و کارآفريني نگرشي جامعهشناختي به کارآفريني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

کارآفرینی اگرچه یک رویداد اقتصادی است اما متاثر از نظام ارزشی ،نگرشها و هنجارهای رفتاری افراد و گروههای انسانی است . هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر فرهنگ بر کارآفرینی در مهاجرین قومی میباشد. روش مورد استفاده در این تحقیق اسنادی -کتابخانه ای است. ماکس وبر جامعهشناس شهیر آلمانی برای نخستین بار تاثیر فرهنگ بر کارآفرینی را در کتاب اخلاق پروتستانی و روحیهیسرمایهداری مورد کنکاش قرار داد. وبر معتقد بود، پروتستانتیزم، فرهنگی را تشویق میکند که به فردگرایی، انگیزه های موفقیت، مقبولیت حرف کارآفرینی، عقلانیت، ریاضت کشی و خود اتکایی اهمیت میدهد. این اخلاق یک عنصر اساسی از روح سرما یهداری مدرن بود. با توجه به وجود فرهنگهای متفاوت در اقوام گونگون بشری انتظار میرود این اقوام به مشاغل و کارآفرینیهای خاصی با توجه به زمینهی فرهنگی خود بپردازند. نمونههای تجربی تاثیرات فرهنگ بر کارآفرینی را میتوان در قومیتهای مهاجرت کرده به کشورهای غربی دید که خواشتغالیهای متناسب با فرهنگ، آموزههای قومی و ارزشهای فرهنگی خود را شروع کردهاند. امروزه در بررسی فعالیتهای خوداشتغالی مهاجرین قومی دو رویکرد وجود دارد: رویکرد ساختاری و رویکرد فرهنگی. رویکرد ساختاری بر این فرض استوار است که وضعیت جامعهی مقصد علت اولیه مشارکت مهاجران در فعالیتهای کارآفرینانه است. انتخاب مهاجرین برای کارآفرینی بستگی به ساختار فرصتهایی دارد که در کشور مقصد با آن مواجه می شوند. در مقابل، بر طبق رویکرد فرهنگی، ارزشها و عناصر فرهنگی تعیینکننده های اساسی فعالیت های کارآفر ینی میباشند. طرفداران این رویکرد، وجود ساختاری از فرصت ها در داخل جامعه مقصد را رد می کنند.

لینک کمکی