فایل ورد (word) توسعه کسب وکار با مدل پشتيبان، برند، نمايندگي انحصاري فروش

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) توسعه کسب وکار با مدل پشتيبان، برند، نمايندگي انحصاري فروش دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) توسعه کسب وکار با مدل پشتيبان، برند، نمايندگي انحصاري فروش  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) توسعه کسب وکار با مدل پشتيبان، برند، نمايندگي انحصاري فروش،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) توسعه کسب وکار با مدل پشتيبان، برند، نمايندگي انحصاري فروش :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

طی سالهای اخیر، بسیاری از کشورها، توسعه کارآفرینی و فعالیت های کارآفرینانه را در دستور کار خود قرار دادهاند. اما پاسخ به این سوال که چرا توسعه کسب وکار در برخی کشورها بیش از سایرین است ریشه در مدل اجرایی توسعه کسب وکارکشورها ی پیشرو دارد. مطالعه تطبیقی سایرکشورها حاکی از آن است که پشتوانه موفقیت بسیاری از کشورها در موضوع توسعه کارآفرینی، علاوه بر حمایت های گسترده دولتی، ایجاد فضای حقوقی و قانونی مناسب، وجود نهادهای مدنی سازمان یافته و قدرتمند، توسعه زیرساختهای نوآوری و تجاریسازی، توسعه انرژیهای پاک و... است.بدلیل حیاتی بودن کسب وکار وکارآفرینی در اقتصاد ا ی ران،،طراحی وتدوین مدلهای توسعه کسب و کار در ایران که با توجه شرا یطمناطق مختلف کشور و ظرف ی تها ی کارآفر ینی و کارآفرینان قابلیت انعطاف داشته باشد، و یک ارتباط منطقی و نظام مند ب ین فعالی تها ی کارآفرینی خلاقانه و دانشمدار با شرا یط محیطی کشور جهت توسعه کسب و کار کشور برقرار نماید کاربردی حیاتی در توسعه اقتصادی کشور دارد، تحقق این هدف نیازمند ترسیم نقشه راه و مدل ی است که در آن راهبردها، آیین نامههای کلی و اجرایی، و برنامه های لازم الاجرا در مدل فوق مشخص گردد تا از این طریق بتوان گام موثری در اقتصاد به شدت آسیبپذیرنفتی کشور برداشته شود و به سوی یک اقتصاد بالنده و ارزشی ترحرکت نماییم. باتوجه به محدودیتهای پرداخت تسهیلات در قالب فرد محور، با رویکردکسب وکارهایی خوشه و شبکه ا ی، به سو ی کسب و کارهای زنجیرهای و گروه محور در جامعه، پژوهش اقدام به پیشنهادمدل ی تحت عنوان توسعه کارآفرینی با مدل توسعه پشت یبان ، برند و مجموعه های تحت پوشش آنان نموده است ، منظور اشخاص پشتیبان حقیقی یا حقوقی هستند که مسیولیت حمایت از تعدادی از شاغلین خانگی یا کارگاههای تولیدی را در کل فرآیند تولید و ارایه خدمات، اعم از شناسایی، ساماندهی، توانمندسازی و آموزش، تهیه و توزیع مواد اولیه، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار کار (حسب مورد)، مشاوره، طراحی، نوآوری، بسته بندی، خرید تضمینی محصولات تولیدی، بازاریابی و فروش به عهده بگیرند. و تحت پوشش پشتیبان ی ا برند افراد ی تحت عنوان نماینده انحصاری فروش قرار می گیرند که به آن دسته از مراکز عرضه ای اطلاق می شود که بر اساس قرارداد فی مابین شرکت/برند و فرد خواهان همکاری که نماینده انحصاری خوانده می شود، با شرایط و ضوابط مد نظر شرکت یا برند راه اندازی شده و منحصرا به عرضه و فروش کالا یا خدمات صاحب برند می پردازند . یافته های پژوهش مدل ها و راهکارهایی جهت توسعه کارآفرینی با مدل فوق از طریق دستگاههای متولی کسب وکار و کارآفرینی کشور ارایه می نماید که نسبت به شناسایی وثبت نام زنجیرهکسب و(شرکتهای پشتیبان ) حقیقی یا حقوقی جهت تولیدمحصولات خانگی، کارگاهی و فروشگاهی و( شرکتهای برند ) حقیقی یا حقوق یجهت تولیدو فروش محصولات بهصورت نمایندگی ومراکز پخش و توز یع کشوری در قالب یک سامانه جامع بانک اطلاعاتی کشوری اقدام نمایند.

لینک کمکی