فایل ورد (word) رابطه بين خطمشي هاي آزادسازي ،خصوصي سازي و جهاني سازيLPG و عملکرد بنگاههاي کارآفريني کوچک و متوسط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه بين خطمشي هاي آزادسازي ،خصوصي سازي و جهاني سازيLPG و عملکرد بنگاههاي کارآفريني کوچک و متوسط دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه بين خطمشي هاي آزادسازي ،خصوصي سازي و جهاني سازيLPG و عملکرد بنگاههاي کارآفريني کوچک و متوسط  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه بين خطمشي هاي آزادسازي ،خصوصي سازي و جهاني سازيLPG و عملکرد بنگاههاي کارآفريني کوچک و متوسط،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه بين خطمشي هاي آزادسازي ،خصوصي سازي و جهاني سازيLPG و عملکرد بنگاههاي کارآفريني کوچک و متوسط :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

در مطالعه حاضر, رابطه بین خطمشیهای ال.پی.جی (آزادسازی) ,خصوصیسازی و جهانیسازی) و عملکرد بنگاههای کارآفرینی کوچک 2 و متوسط تحلیلشده است. نمونه مطالعه حاضر شامل 251 مورد است و روششناسی بهکاررفته محاسبه ضریب پیرسون با استفاده از نرمافزار SPSS است. نتیجهگیری مطالعه حاضر نشان می دهد که رابطه مثبت و بهشدت معناداری بین خطمشی های ال.پی. جی و عملکرد بنگاههای کارآفرینی کوچک و متوسط وجود دارد. بهعبارتدیگر, خطمشیهای ال.پی. جی تاثیر بالایی بر عملکرد بنگاههای کارآفرینی کوچک و متوسط دارند.

لینک کمکی