فایل ورد (word) رابطه سبک رهبري مديران با بهداشت کارکنان آنان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه سبک رهبري مديران با بهداشت کارکنان آنان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه سبک رهبري مديران با بهداشت کارکنان آنان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه سبک رهبري مديران با بهداشت کارکنان آنان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه سبک رهبري مديران با بهداشت کارکنان آنان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

توجه به بهداشت روانی کارکنان وکاهش استرس آنان، به ویژه در محیط های آموزشی جزو وظایف اصلی مدیران است تا موقعیتی را ایجاد نمایند که افراد بتوانند به طور موثر خدمت نما یند . موضوع تحقیق، رابطه سبک های رهبری مدیران دبیرستان ها ی دولتی و غیرانتفاعی با بهداشت روانی کارکنان آنان بود. هدف تحقیق،بررسی رفتار مدیران و تطبیق عملکرد آنان در دو بعد ساختگرایی و انسان گرایی در ارتباط با بهداشت روانی کارکنان بوده است..روش تحقیق توصیفی و ابزار جمع آور ی اطلاعات شامل دو پرسشنامه بوده است. که یک پرسشنامه مربوط به سبک رهبر ی رابطه مدار و وظیفه مدار بوده و پرسشنامه دیگر در مورد بهداشت روانی کارکنان با روش نمره دهی و درجه بندی لیکرت بود. روش نمونه گیری طبقه ای و نمونه گیری تصادفی ساده بود. یافته ها نشان داد: 1 -بین سبک رهبر ی رابطه مدار با بهداشت روانی کارکنان رابطه و همبستگی مثبت وجودداشت 2 -بین سبک رهبری وظیفه مداربا بهداشت روانی کارکنان رابطه و همبستگی منفی وجود داشته است 3-مد یران دبیرستان ها ی دولتی در مقایسه با مدیران غیرانتفاعی بیشتر سبک رابطه مداری را اعمال میکردند.4 - مدیران مدارس غیرانتفاعی وظیفه مدارتر بودند. 5 -کارکنان مدارس دولتی در مقایسه با کارکنان غیرانتفاعی از بهداشت روانی بهتری برخوردار بودند. سایر نتا یج نشان داد مد یران زن در مقایسه با مدیران مرد وظیفه مدارتربودند. کارکنان مرد در مقایسه با کارکنان زن نمره بیشتری در بهداشت روانی کسب نموده اند واز نظر آماری این تفاوت معنی دار بود. تفا وتی بین بهداشت روانی کارکنان مجرد و متاهل مشاهده نشد.

لینک کمکی