فایل ورد (word) سرمايه فکري و رابطه آن با کارآفريني سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) سرمايه فکري و رابطه آن با کارآفريني سازماني دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) سرمايه فکري و رابطه آن با کارآفريني سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) سرمايه فکري و رابطه آن با کارآفريني سازماني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) سرمايه فکري و رابطه آن با کارآفريني سازماني :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

در اقتصادهای نوین یکی از اساسی ترین سازکارهای خلق مزیت رقابتی کارآفرینی است دردیدگاهی جدید،کارآفرینی انعکاسی ازکسب، ترکیبو استفاده ازدانش معرفی شده است× سرمایه فکری نیزبه عنوان یکی ازدارایی های دانشی سازمان می بایست بر کارآفرینی سازمانی موثر باشد پژوهش حاضر به بررسی رابطه سرمایه فکری و کارآفرینی سازمانی می پردازد. این تحقیق توصیفی(غیرآزمایشی) از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان یکی از مراکز فنی و حرفه ای در استان مازندران به تعداد 216 نفر تشکیل می دهد. حجم نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران،138 نفر که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده ها در این پژوهش، از پرسشنامه استاندارد سرمایه فکری بونیتس(1998 (و کارآفرینی سازمانی مارک هیل(1990 (بهره گرفته شده است. پایایی سوالات با استفاده از فرمول آلفای کرانباخ برای سرمایه فکری 92,0 و کارآفرینی سازمانی 90,0مورد سنجش و تایید قرارگرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریبهمبستگی با نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن است که بین سرمایه فکری و ابعاد آن (انسانی، ساختاری و رابطه ای) با کارآفرینی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد که سرمایه رابطه ای و سرمایه انسانی دارای بیشترین و کمترین ضریب همبستگی می باشند.

لینک کمکی