فایل ورد (word) نقش آموزش و پرورش و کتاب کاروفناوري در شکوفايي خلاقيت، نوآوري و اشاعه کارآفريني دردانشآموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نقش آموزش و پرورش و کتاب کاروفناوري در شکوفايي خلاقيت، نوآوري و اشاعه کارآفريني دردانشآموزان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نقش آموزش و پرورش و کتاب کاروفناوري در شکوفايي خلاقيت، نوآوري و اشاعه کارآفريني دردانشآموزان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نقش آموزش و پرورش و کتاب کاروفناوري در شکوفايي خلاقيت، نوآوري و اشاعه کارآفريني دردانشآموزان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نقش آموزش و پرورش و کتاب کاروفناوري در شکوفايي خلاقيت، نوآوري و اشاعه کارآفريني دردانشآموزان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : اولين کنفرانس بين المللي کارآفريني، خلاقيت و نوآوري

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

خلاقیت و نوآوری و به تبع آن کارآفرینی از عناصر حیاتی پیشرفت یک کشور است. وزارت آموزش و پرورش جایگاه و نقش قابل توجهیدر پیشرفت هر ملتی را دارد چرا که متولی تعلیم و تربیت دانش آموزان میباشد، بنابراین ضروری به نظر می رسد که نقش آن در شکوفایی و افزایش خلاقیت و نوآوری دانش آموزان که آینده سازان کشور هستند، بررسی شود. در نظام جدید آموزش و پر وش، کتابی به عنوان کار و فناوری در نظر گرفته شده است. از اهداف مهم و عمده این کتاب، پرورش و افزایش خلاقی ت و نوآوری در فراگیران میباشد. نوشتار حاضر بر رویکرد توصیفی- تحلیلی استوار شده است و هدف آن بررسی نقش آموزش و پرورش به طور کلی و کتاب کار و فناوری به طور اختصاصی در شکوفایی و افزایش خلاقیت، نوآوری و اشاعه کارآفرینی فراگیران میباشد. روش جمع آوری دادهها در این پژوهش ؛ روش کتابخانه ای است. از نتایج حاصله اینکه؛ رویکرد آموزش و پرورش در نظام جدید آموزشی مبتنی بر افزایش خلاقیت، نوآوری و مهارتهای حرفهای میباشد. با مطالعه نظام آموزشی چند کشور که در آموزش کارآفرینی و توجه به خلاقیت و نوآوری عملکرد مثبتی داشتهاند و مقایسه آنها با نظام آموزش و پرورش ایران، مشخص شد که علاوه بر اینکه فعالیتهای خوبی در ایران جهت شکوفایی خلاقیت و نوآوری و اشاعه کارآفرینی انجام شده است اما تا رسیدن به آن جایگاه شایسته، راه طولانی در پیش است. کتاب کار و فناوری به گونهای است که نقش قابل ملاحظه ای در شکوفایی و افزایش قدرت خلاقیت و نوآوری در فراگیران ایفا میکند. پودمانهای کتاب کار و فناوری به گونهای تنظیم شده اند که ، افزایش ق درت خلاقیت و نوآوری و کارآفرینی جامعه هدف، که دانش آموزان هستند را دربر دارد. نمونهای از بازخورد آن درخشش دانش آموزان در جشنواره نوجوان خوارزمی در بخش دست سازهها ، نوآوری آن هادر بازارچهها و نمایشگاههای داخلی مدارس میباشد.

لینک کمکی