فایل ورد (word) بررسي تغييرات قوسهاي دنداني بيماران متعاقب استفاده از دستگاه اكسپنشن Y شكل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تغييرات قوسهاي دنداني بيماران متعاقب استفاده از دستگاه اكسپنشن Y شكل دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تغييرات قوسهاي دنداني بيماران متعاقب استفاده از دستگاه اكسپنشن Y شكل  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تغييرات قوسهاي دنداني بيماران متعاقب استفاده از دستگاه اكسپنشن Y شكل،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تغييرات قوسهاي دنداني بيماران متعاقب استفاده از دستگاه اكسپنشن Y شكل :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (دانشگاه علوم پزشکي تهران)

تعداد صفحات :9

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دستگاه اكسپنشن Y شكل بر قوس دندانی فك بالا و پایین در بیماران دوره Mixed Dentiton می باشد. تعداد 8 بیمار (6 دختر و 2 پسر) با دامنه سنی 7 تا 11 سال و تشخیص تنگ فكی بالا، رتروژن دندانهای قدامی بالا و كمبود فضا در ناحیه كانین های بالا تحت درمان با دستگاه متحرك اكسپنشن Y شكل قرار گرفتند. كست های فك بالا و پایین قبل از درمان و حداقل سه ماه پس از ختم مرحله فعال درمان تهیه شد. در هر بیمار 8 شاخص كست بالا و 7 شاخص كست پایین اندازه گیری شد و میانگین، انحراف معیار و سطح معنی داری محاسبه گردید؛ همچنین میانگین تغییرات گروه مطالعه با میانگین تغییرات رشدی گروه كنترل نیز مقایسه شد. نتایج افزایش معنی داری را در عرض بین كانین فك بالا در معیار كرونالی و سرویكالی، عرض بین مولر فك بالا در هر سه معیار كرونالی، سرویكالی و آلوئولی (P<0.005)، پیرامون و طول قوس فك بالا، عرض بین كانین فك پایین در معیار كرونالی و آلوئولی و عرض بین مولر فك پایین در معیار سرویكالی در گروه مطالعه نشان داد. در مقایسه با گروه كنترل افزایش عرض بین كانین فك بالا و عرض بین مولری فك بالا در هر دو معیار سرویكالی و آلوئولی معنی دار بودند. نتایج كلینیكی حاصله نیز موید تاثیر مثبت این دستگاه در بیماران می باشد.
كلید واژه: اكسپنشن Y شكل، تنگ فكی بالا، كمبود فضا، اكسپنشن متحرك، عرض بین مولر

لینک کمکی