فایل ورد (word) اندازه‌ گيري شاخصهاي طبيعي در سونوگرافي داپلر شريان سلياك در افراد بالاي 20 سال

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اندازه‌ گيري شاخصهاي طبيعي در سونوگرافي داپلر شريان سلياك در افراد بالاي 20 سال دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اندازه‌ گيري شاخصهاي طبيعي در سونوگرافي داپلر شريان سلياك در افراد بالاي 20 سال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اندازه‌ گيري شاخصهاي طبيعي در سونوگرافي داپلر شريان سلياك در افراد بالاي 20 سال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اندازه‌ گيري شاخصهاي طبيعي در سونوگرافي داپلر شريان سلياك در افراد بالاي 20 سال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :10

سونوگرافی داپلر یكی از روشهای غیرتهاجمی برای بررسی جریان خون در عروق مختلف بدن است و تنه سلیاك به عنوان اولین شاخه آئورت شكمی، یكی از شریانهای مهم احشایی محسوب می گردد. با توجه به تفاوتهایی كه در گزارشهای مربوط به شاخصهای طبیعی شریان سلیاك در سونوگرافی داپلر در بخشهای مختلف تصویربرداری پزشكی دنیا وجود دارد، برآن شدیم كه این شاخصها را در بخش سونوگرافی بیمارستان حضرت رسول اكرم(ص) مورد بررسی قرار دهیم در این مطالعه 84 فرد سالم(42 مرد و 42 زن بالای 20 سال) به روش غیراحتمالی سهمیه ای آسان كه بدون داشتن مشخصه های انحصاری (exclusive criteria) انتخاب شدند و با استفاده از دستگاه سونوگرافی داپلر هیتاچی 525-EUB از نظر متغیرهای PSV (حداكثر سرعت جریان خون در ابتدای سیستول قلبی)، EDV (سرعت جریان خون در انتهای دیاستول قلبی)، MV (متوسط سرعت جریان خون)، d (قطر تنه شریان)، RI (شاخص مقاومت شریانی)، PI (شاخص ضربان شریانی)، VF (حجم خونی كه در دقیقه از سطح مقطع رگ می گذرد) و همچنین شكل امواج اسپكترال داپلر مورد بررسی قرار گرفتند. بررسی در حالت ناشتا و در وضعیت تاقباز (Supine) صورت گرفت. نتایج كلی به دست آمده از این تحقیق عبارت بودند از: 1- PSV شریان سلیاك بر حسب سانتیمتر بر ثانیه دارای میانگین 96 و انحراف معیار 354/20 بود. 2- EDV شریان سلیاك بر حسب سانتیمتر بر ثانیه دارای میانگین 31 و انحراف معیار 967/2 بود. 3- MV شریان سلیاك بر حسب سانتیمتر بر ثانیه دارای میانگین 65 و انحراف معیار 556/11 بود. 4- میانگین قطر شریان سلیاك 54/0 سانتیمتر و انحراف معیار 767/0 سانتیمتر بود. 5- میانگین RI و PI شریان سلیاك به ترتیب 66/0 و 98/0 و انحراف معیار آنها به ترتیب 0508/0 و 1189/0 بود. 6- VF شریان سلیاك بر حسب میلی لیتر در دقیقه دارای میانگین 877 و انحراف معیار 745/145 بود. 7- شكل امواج اسپكترال داپلر در تمام افراد به صورت Low pulsatility بود و جریان خون در سرتاسر دیاستول ادامه داشت. 8- بین گروههای مختلف سنی، اختلاف معنی داری در PSV، EDV، MV، d، RI، PI، VF مشاهده شد (p<0.05) بطوری كه با افزایش سن، PSV، EDV، MV، RI، PI افزایش و d و VF كاهش یافته بودند. 9- تفاوت معنی داری بین زنان و مردان در شاخصهای ذكر شده وجود نداشت.
كلید واژه: سونوگرافی داپلر، شریان، سلیاك، احشایی

لینک کمکی