فایل ورد (word) برآورد سطح برگ در ارقام پنبه با استفاده از ويژگي هاي رويشي گياه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) برآورد سطح برگ در ارقام پنبه با استفاده از ويژگي هاي رويشي گياه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) برآورد سطح برگ در ارقام پنبه با استفاده از ويژگي هاي رويشي گياه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) برآورد سطح برگ در ارقام پنبه با استفاده از ويژگي هاي رويشي گياه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) برآورد سطح برگ در ارقام پنبه با استفاده از ويژگي هاي رويشي گياه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :13

هدف از این تحقیق یافتن روابط بین سطح برگ (سانتی‌متر مربع در بوته) با وزن خشك برگ(گرم در بوته)، وزن كل اجزای رویشی (گرم در بوته)و ارتفاع بوته (سانتی‌متر)در پنبه بود.بدین منظور از سه رقم پنبه به نام‌ای ساحل، سای‌كرا324 و دلتاپاین25 استفاده شد. نمونه‌گیری در یك ماه بعد از سبز شدن، غنچه‌دهی، گلدهی، قوزه‌هی، باز شدن قوزه و چین دوم در كیله ارقام در 4 تاریخ كاشت تحت شرایط آبی انجام شد. در هر نمونه‌گیری در سطح برگ، وزن خشك برگ، وزن خشك كل اجزای رویشی و ارتفاع بوته اندازه‌گیری شدند. سطح برگ اندازه‌گیری شده بین 170 تا8176 سانتی‌متر مربع در بوته دامنه داشت(میانگین 3039 سانتی‌متر مربع در بوته). از معادلات مختلفی برای توصیف رابطه سطح با صفات ذكر شده استفاده شد و سرانجام معادله توانی به صورت تبدیل شده خطی (In(Y)=a+b*In(x)) به عنوان بهترین معادله تعیین گردید. برای كلیه تركیبات رقم- تاریخ كاشت و رقم- مرحله نمو جداگانه برازش معادله انجام شد و نتایج نشان داد كه برای كل ارقام در كلیه تاریخ‌های كاشت و مراحل نمو یك معادله كافی است و بین تاریخ‌های كاشت و مراحل و ارقام تفاوتی از این نظر نیست. بین سطح برگ با وزن خشك برگ(R 2=0.98)، وزن خشك كل اجزای رویشی (R 2=0. 84) و ارتفاع بوته(R2=0.76) ،رابطه معنی‌داری وجود داشت.لذا می‌توان از این روابط در مواقعی كه دستگاه‌های اندازه‌گیری سطح برگ وجود ندارد، برای برآورد سطح برگ استفاده كرد.
كلید واژه: پنبه، برآورد سطح برگ

لینک کمکی