فایل ورد (word) روابط متقابل بين خود كارآمد پنداري و ادراك حمايت از سوي خانواده، معلمان و دوستان نزديك، در ارتباط با رضايت از زندگي در نمونه هايي از دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) روابط متقابل بين خود كارآمد پنداري و ادراك حمايت از سوي خانواده، معلمان و دوستان نزديك، در ارتباط با رضايت از زندگي در نمونه هايي از دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران دارای 29 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) روابط متقابل بين خود كارآمد پنداري و ادراك حمايت از سوي خانواده، معلمان و دوستان نزديك، در ارتباط با رضايت از زندگي در نمونه هايي از دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) روابط متقابل بين خود كارآمد پنداري و ادراك حمايت از سوي خانواده، معلمان و دوستان نزديك، در ارتباط با رضايت از زندگي در نمونه هايي از دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) روابط متقابل بين خود كارآمد پنداري و ادراك حمايت از سوي خانواده، معلمان و دوستان نزديك، در ارتباط با رضايت از زندگي در نمونه هايي از دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نوآوري هاي آموزشي

تعداد صفحات :29

در چهار چوب نظریه "یادگیری اجتماعی" باندورا، "كارآمدپنداری" "شخصی"و"جمعی" عواملی موثر در رشد و تحول و سازگاری انسان توصیف می شوند و خودكارآمد پنداری همبستگی قابل توجه با عملكرد دارد. خودكارآمد پنداری از "تجربه موفقیت"، "الگو یا سرمشق"، "ترغیب كلامی"، و از"شرایط هیجانی/ فیزیولوژیك" تاثیر می پذیرد. در این پژوهش، پرسشنامه خودكارآمد پنداری بندورا، پس از ترجمه و معادل سازی مورد استفاده قرار گرفته است. به وسیله این پرسشنامه، ابعاد كارآمدپنداری شخصی در زمینه های زیر سنجیده می شود: زمینه تحصیلی؛ زمینه خودنظم دهی به یادگیری؛ فعالیت های فوق برنامه؛ برآوردن نیازهای دیگران، استحكام خود؛ و خودنظم دهی انگیزشی. برای سنجش خودكارآمد پنداری جمعی از پرسشنامه كیم و پارك استفاده شد. در پرسشنامه ای كه به وسیله 895 دانش آموز پسر و دختر دبیرستانی پاسخ داده شد، علاوه بر مقایسهای فوق از خرده- آزمون حمایت از سوی والدین، معلمان، و دوستان و از مقیاس جدیدنظر شده رضایت از زندگی استفاده شد. این پژوهش، علاوه بر یافته های قابل توجه دیگر، نشان داد كه: بین خودكارآمد پنداری شخصی و جمعی با رضایت از زندگی رابطه مستقیم و معنی دار وجود دارد. بین كارآمد پنداری شخصی و جمعی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. بین كارآمد پنداری شخصی و جمعی با موفقیت تحصیلی رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. كارآمد پنداری شخصی و جمعی دختران دانش آموز به طور معنی داری از پسران بیشتر است. كارآمد پنداری شخصی در درجه نخست و سطح رفاه خانواده در درجه دوم، نقشی موثر در رضایت از زندگی دارد.
كلید واژه: یادگیری اجتماعی، خودكارآمد پنداری، دانش آموزان دبیرستانی، یادگیری خودنظم - بخشی، خوداستحكام بخشی، خودنظم بخشی انگیزشی، موفقیت تحصیلی، و فعالیت های فوق برنامه

لینک کمکی