فایل ورد (word) بررسي اثرات تنش آبي و مقادير مختلف ازت روي خصوصيات كمي و كيفي چغندرقند

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثرات تنش آبي و مقادير مختلف ازت روي خصوصيات كمي و كيفي چغندرقند دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثرات تنش آبي و مقادير مختلف ازت روي خصوصيات كمي و كيفي چغندرقند  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثرات تنش آبي و مقادير مختلف ازت روي خصوصيات كمي و كيفي چغندرقند،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثرات تنش آبي و مقادير مختلف ازت روي خصوصيات كمي و كيفي چغندرقند :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :13

در این تحقیق اثرات تنش آبی و ازت روی خصوصیات كمی و كیفی چغندرقند (Beta vulgaris) مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش در سال 1380 در مركز تحقیقات كشاورزی خراسان به اجرا درآمد. طرح آماری مورد استفاده، كرت‌های خردشده در قالب بلوك‌های كامل تصادفی بود كه در سه تكرار انجام شد.فاكتورها در سه سطح آبی (بدون تنش آبی، تنش مداوم و تنش ابتدایی) و سه سطح ازت (80، 160 و 240 كیلوگرم ازت خالص در هكتار) بود. سطوح آبی به عنوان عامل اصلی و مقادیر فرعی در نظر گرفته شدند. عملكرد ریشه، درصد قند خالص و ناخالص، عملكرد شكر، درصد قند ملاس و كارایی مصرف آب صفاتی بود كه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد كه اثر تیمارهای آبی روی تمام صفات، به استثنای درصد قندخالص و ملاس، معنی‌دار می‌باشد.با افزایش مقدار آب مصرفی، عملكرد ریشه افزایش ولی درصد قند كاهش یافت. اثر مقادیر ازت روی تمام صفات معنی‌داری بود. اثرات متقابل به استثنای درصد قند ناخالص در خصوص باقی صفات معنی‌‌دار بود. در تیمار بدون تنش آبی با افزایش ازت، مقدار عملكرد ریشه نیز افزایش یافت، در صورتی‌كه افزایش عملكرد در تیمارهای تنش آبی بسیار جزئی بود. از نظر عملكرد، تیمار بدون تنش آبی با مصرف 160 كیلوگرم ازت در هكتار نتیجه بهتری داشت ولی تیمارهای تنش، بخصوص تنش مداوم، كارایی مصرف آب بالاتری را نشان دادند.
كلید واژه: تنش آبی، كارایی مصرف آب، ازت، چغندرقند

لینک کمکی