فایل ورد (word) بررسي تاثير شوري‌ هاي آب زيرزميني و سطوح ايستابي روي عملكرد و اجزا عملكرد ارقام مختلف گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير شوري‌ هاي آب زيرزميني و سطوح ايستابي روي عملكرد و اجزا عملكرد ارقام مختلف گندم دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير شوري‌ هاي آب زيرزميني و سطوح ايستابي روي عملكرد و اجزا عملكرد ارقام مختلف گندم  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير شوري‌ هاي آب زيرزميني و سطوح ايستابي روي عملكرد و اجزا عملكرد ارقام مختلف گندم،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير شوري‌ هاي آب زيرزميني و سطوح ايستابي روي عملكرد و اجزا عملكرد ارقام مختلف گندم :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم كشاورزي و منابع طبيعي

تعداد صفحات :13

این تحقیق در قالب طرح آماری اسپلیت اسپلیت پلات، شامل كرت‌های اصلی،3 رقم گندم(اترك، تجن و رسول)و كرت‌های فرعی اولیه،3 نوع شوری آب زیرزمینی، (یك،پنج و ده دسی زیمنس‌بر متر) و كرت‌های فرعی ثانویه،3 سطح ایستابی(سی،شصت و نود سانتی‌متری از سطح خاك)در 4 تكرار، درون گلدان، زیر یك سقف شیشه‌ای اجرا شد.نتایج نشان داد كه شوری آب زیرزمینی و سطح ایستابی بالا، تعداد پنجه، تعداد دانه در سنبله، تعداد سنبلچه‌های بارور، ارتفاع گیاه، وزن هزار دانه،عملكرد بیولوژیكی و عملكرد دانه گندم را كاهش و شاخص برداشت را به‌صورت معنی‌داری افزایش می‌دهند.همچنین تاثیر رقم گندم براجزاء یادشده معنی‌دار بدست آمد.در میان صفات اندازه‌گیری شده عملكرد بیولوژیكی و بعد از آن تعداد پنجه بعنوان جز موثر از بیشترین و وزن هزار دانه از كمترین همبستگی با عملكرد دانه گندم بر اجزا یاد شده معنی‌دار بدست آمد.در میان صفات اندازه‌گیری شده عملكرد بیولوژیكی و بعد از آن تعداد پنجه بعنوان جز موثر از بیشترین و وزن هزار دانه از كمترین همبستگی با عملكرد دانه گندم به جا گذاشته است.همچنین عملكرد بیولوژیكی از طریق تاثیر بر تعداد پنجه، اثر خود را بر عملكرد دانه نشان داد.علاوه بر این نتایج، در سطوح بالای شوری و سطح ایستابی، كمترین مقدار عملكرد دانه بدست آمد. به هر روی این تحقیق نشان داد كه در سطوح ایستابی 30، 60 و 90 سانتی متری از سطح خاك، كیفیت آب زیرزمینی چه مناسب و چه نامناسب باشد،كاشت گندم رقم تجن از ارجحیت و اولویت خاصی برخوردار است. همچنین بررسی رابطه عملكرد و اجزا عملكرد در قالب یك معادله رگرسیون چندگانه نشان داد كه تنها دو جز، یعنی عملكرد بیولوژیكی و شاخص برداشت در تمام مقادیر شوری آب زیرزمینی و سطح ایستابی، سهم بسیار قابل توجهی از كل تغییرات مربوط به عملكرد دانه گندم را توجیه می‌كنند.
كلید واژه: شوری آب زیرزمینی، سطح ایستابی، گندم، عملكرد، اجزا عملكرد

لینک کمکی