فایل ورد (word) طراحي نرم افزار رايانه اي جهت محاسبه حفاظ اضافي مورد نياز بخش هاي پرتونگاري تشخيص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) طراحي نرم افزار رايانه اي جهت محاسبه حفاظ اضافي مورد نياز بخش هاي پرتونگاري تشخيص دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) طراحي نرم افزار رايانه اي جهت محاسبه حفاظ اضافي مورد نياز بخش هاي پرتونگاري تشخيص  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) طراحي نرم افزار رايانه اي جهت محاسبه حفاظ اضافي مورد نياز بخش هاي پرتونگاري تشخيص،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) طراحي نرم افزار رايانه اي جهت محاسبه حفاظ اضافي مورد نياز بخش هاي پرتونگاري تشخيص :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران (نامه دانشگاه)

تعداد صفحات :10

سابقه وهدف: حفاظ گذاری ساختمانی در بخش های پرتونگاری تشخیصی، معمولا بر اساس پیشنهادات شورای ملی اندازه گیری و حفاظت در برابر تابش (NCRP49) اجرا می شود. در این پروژه با طراحی نرم افزار كامپیوتری، براساس مدل تركیبی(Simpkin) كه تضعیف پرتوهای ناشی از مصالح و تاسیسات ساختمان كه از قبل در محل موجود می باشند و استفاده هم زمان از چند منبع پرتونگاری در پتانسیل های مختلف را مد نظر دارد (برخلاف روشهای دیگر)، حفاظ اضافی مورد نیاز محاسبه گردید.مواد روشها: در نرم افزار طراحی شده جهت تعیین ضخامت حفاظ اضافی از اطلاعات مربوط به نمودارهای تضعیف تابش، حد دزمجاز منطقه مورد بررسی، حجم كارهفتگی، ضریب كاربرد، ضریب اشغال، فاصله منطقه اشغال شده از منبع اشعه و بیمار، حد دز در معادل هفتگی (P) براساس نوع منطقه، جنس مصالح ساختمانی، ضخامت حفاظ ساختمانی موجود، زاویه پراكندگی، میزان مجاز نشت پرتو ومیدان تابش استفاده گردید. در مرحله بعد یك بانك اطلاعاتی از تمام ضرایب جداول و نمودارهای مورد نیاز، كه با استاندارد حفاظ گذاری مطابقت دارد ایجاد شد. معادلات حفاظ گذاری، به زبان(visual Basic) پیش رفته كه تحت ویندوز نیز می باشد، تبدیل گردید. اطلاعات و متغیرهای مورد نیاز به نرم افزار داده شد و سپس با استفاده از نمودارهای تضعیف كه به صورت بانك های اطلاعاتی می باشد تبدیل شد نیز با استفاده از معادلات حفاظ گذاری، حفاظ اضافی مورد نیاز با دقت و در زمان اندك محاسبه گردید.یافته ها: نتایج این پروژه، با توجه به بررسی های به عمل آمده در بخش پرتونگاری، حاكی از این است كه دراكثرموارد در بخشهای پرتونگاری حفاظ مورد نیاز به كار نرفته و درمواردی نیز بیش از حد نیاز حفاظ گذاری شده است. در حالتی كه ضریب كاربرد مخالف صفر باشد، ضخامت حفاظ مورد نیاز با روش NCRP49 حدود 20 درصد كم تر از مقدار مورد نیاز محاسبه می شود، كه در این بررسی تخمین نادرست NCRP49 اصلاح شد. درحالتی كه ضریب كابرد برابر با صفر باشد (یعنی تنها مانع ثانویه مد نظر است) ضخامت حفاظ مورد نیاز درحدود 15 درصد كمتر از ضخامت مانع سربی ودرحفاظ بتونی مقدار 8 درصد كمتر از ضخامت محاسبه شده روشMcGuire می باشد؛ به طوری كه تخمین بیش از حد حفاظ مورد نیاز روش McGuire نیز در این نرم افزار پیشنهادی اصلاح شد.استنتاج: نتایج نشان داد كه اختلاف بین مقادیری كه محاسبات تئوری پیش بینی می كند با نتایج نرم افزار به كار رفته در این پروژه، مضربی ناچیز از X2=10-5 می باشد كه نشان دهنده دقت و صحت بالای كارآیی این نرم افزار می باشد.
كلید واژه: پرتونگاری تشخیصی، حفاظ اضافی، نمودارهای تضعیف، مصالح ساختمانی

لینک کمکی