فایل ورد (word) تهيه الگوي مناسب براي تخمين خون مورد نياز در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تهيه الگوي مناسب براي تخمين خون مورد نياز در ايران دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تهيه الگوي مناسب براي تخمين خون مورد نياز در ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تهيه الگوي مناسب براي تخمين خون مورد نياز در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تهيه الگوي مناسب براي تخمين خون مورد نياز در ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حكيم

تعداد صفحات :9

مقدمه: تخمین خون مورد نیاز مراکز درمانی یکی از مسایل اساسی در برنامه ریزی مراکز انتقال خون کشورها می باشد تا ضمن اطلاع بتواند با برنامه ریزی و تجهیز امکانات نسبت به تحقق آن اقدام نمایند. هدف از پژوهش حاضر تخمین خون مورد نیاز با استفاده از میزان مصرف خون در سال گذشته و تعداد تخت های فعال بیمارستانی در شهرستان های مشهد و کرمان بعنوان الگو بوده تا بتوان به شکل دقیق تری نسبت به تامین خون و فرآورده های خونی مورد نیاز مراکز درمانی کشور اقدام نمود.روش کار: در این مطالعه با ارایه روشهای مختلف تخمین خون مورد نیاز براساس جمعیت، تخت های فعال بیمارستانی و وضعیت بیماران خاص منطقه و بررسی درخواست های خون مراکز درمانی بیمارستانهای مشهد و کرمان مدلی برای تخمین خون مورد نیاز کشور ارایه شده است.نتایج: یافته ها نشان می دهند که در شهرهای مشهد و کرمان به ازای هر تخت فعال بیمارستانی به ترتیب 11.15 و 6.77 واحد خون درخواست گردیده است. همچنین با استفاده از میزان مصرف خون در سال قبل مشخص گردید که به ترتیب در شهرهای مشهد و کرمان به ازای هر هزار نفر جمعیت شهرستان 25.3 و 17.5 واحد خون از مراکز انتقال خون مستقر در آنجا درخواست گردیده بود.بحث: با توجه به نتایج بدست آمده از این پژوهش می توان نتیجه گیری کرد که هیچکدام از روش های فوق به تنهایی نمی توانند تعیین کننده صحیح و دقیقی از میزان تخمین خون مورد نیاز کشور بوده و سازمان انتقال خون ایران نیاز دارد با توجه به جمعیت ساکن هر منطقه، تعداد تخت های فعال موجود، برنامه افزایش تعداد تختها، تعداد بیماران خاص و فعالیت مرکز پژوهش و پالایش پلاسما نسبت به تخمین این نیاز اقدام نماید که با توجه به نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود که حجم خونگیری مورد نیاز کشور از حدود 1.400.000 به حدود 1.781.500 افزایش یابد.
كلید واژه: تخمین خون مورد نیاز، بیماران خاص، تختهای فعال بیمارستانی

لینک کمکی