فایل ورد (word) بهبود قابليت تجزيه پذيري بيولوژيك 2، 4، 6 تري كلروفنل با استفاده از فرايند اكسيداسيون فنتون

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بهبود قابليت تجزيه پذيري بيولوژيك 2، 4، 6 تري كلروفنل با استفاده از فرايند اكسيداسيون فنتون دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بهبود قابليت تجزيه پذيري بيولوژيك 2، 4، 6 تري كلروفنل با استفاده از فرايند اكسيداسيون فنتون  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بهبود قابليت تجزيه پذيري بيولوژيك 2، 4، 6 تري كلروفنل با استفاده از فرايند اكسيداسيون فنتون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بهبود قابليت تجزيه پذيري بيولوژيك 2، 4، 6 تري كلروفنل با استفاده از فرايند اكسيداسيون فنتون :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : حكيم

تعداد صفحات :10

مقدمه: گزارشات متعددی وجود دارد که نشان می دهد کلروفنل ها ترکیبات سمی بوده و در برابر تجزیه بیولوژیکی مقاوم می باشند. فرایند های اکسیداسیون پیشرفته یکی از موثرترین فرایندها در تجزیه ترکیبات مقاوم می باشند. از آنجا که معدنی شدن کامل ترکیبات مقاوم توسط این روش نیاز به زمان واکنش طولانی و غلظت بالای ماده اکسیدکننده دارد، لذا به نظر می رسد تلفیق آن با یک روش بیولوژیک اقتصادی تر باشد.روش کار: بررسی تجزیه 2، 4، 6 تری کلروفنل توسط محلول فنتون در سیستم بسته و بررسی کارایی سیستم تلفیقی اکسیداسیون فنتون/لجن فعال در سیستم پیوسته در حذف 2، 4، 6 تری کلروفنل در مقیاس پایلوت مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج: 2، 4، 6 تری کلروفنل با غلظت اولیه 0.6 mM در pH=3 و با غلظت H2O2 برابر با 1.8 mM و غلظت Fe2+ برابر 0.6 mM و بالاتر و با نسبت H2O2/Fe2+=3، پس از یک دقیقه واکنش 99% کاهش را نشان داد. کاهش 37% COD نشان داد که با وجود حذف تقریبا کامل تری کلروفنل TCP این ترکیب معدنی نشده و به ترکیبات واسطه تبدیل گردیده است. افزایش کلرور از صفر به 40 mg/L، کاهش pH از 3 به 2.74، کاهش جذب UV215 از 3.2 به 0.6 نشان داد که ترکیبات واسطه دارای اثرات سمی کمتر و قابلیت تجزیه پذیری بیولوژیک بیشتری هستند. بررسی کارایی سیستم تلفیقی اکسیداسیون فنتون/لجن فعال در مقیاس پایلوت نشان داد که ترکیبات واسطه تولیدی ناشی از اکسیداسیون فنتون TCP با غلظت اولیه 120 mg/L و COD معادل 150 mg/L در شرایط [H2O2]/[Fe2+]=3 ,pH= [H2O2]/[TCP]=3 و زمان اکسیداسیون 1 ساعت، توسط فرایند لجن فعال با زمان هوادهی 12 ساعت به میزان 75% حذف می گردند. افزایش زمان هوادهی به 18 ساعت و افزایش غلظت TCP به 240 mg/L تاثیری در افزایش راندمان حذف فرایند لجن فعال نداشت (p=0.005). افزودن گلوکز به میزان COD %50 ورودی به مخزن هوادهی موجب بهبود کارایی فرایند لجن فعال گردید به طوریکه کارایی حذف از 75% به 92% افزایش یافت.نتیجه گیری: نتایج حاصل ازاین تحقیق نشان می دهد که فرایند اکسیداسیون فنتون روش موثری برای بهبود قابلیت تجزیه پذیری 6، 4، 2 تری کلروفنل می باشد و ترکیبات واسطه حاصله از اکسیداسیون فنتون 6، 4، 2 تری کلروفنل در گروه ترکیبات زودتجزیه پذیر قرار دارند.
كلید واژه: 2، 4، 6 تری كلروفنل، اكسیداسیون فنتون، لجن فعال، بهبود تجزیه پذیری بیولوژیك

لینک کمکی