فایل ورد (word) تاثير تمرينات آرامش عضلاني (Relaxation Techniques) بر درد ناحيه اپي زياتومي زنان پريمي پار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تاثير تمرينات آرامش عضلاني (Relaxation Techniques) بر درد ناحيه اپي زياتومي زنان پريمي پار دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تاثير تمرينات آرامش عضلاني (Relaxation Techniques) بر درد ناحيه اپي زياتومي زنان پريمي پار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تاثير تمرينات آرامش عضلاني (Relaxation Techniques) بر درد ناحيه اپي زياتومي زنان پريمي پار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تاثير تمرينات آرامش عضلاني (Relaxation Techniques) بر درد ناحيه اپي زياتومي زنان پريمي پار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد

تعداد صفحات :9

دردیك مشكل جهانی است كه از بدو تولد تا آخرین مرحله حیات وجود داشته و علاوه بر تنشهای جسمی و روانی ، سالانه هزینه زیادی را به جامعه تحمیل می كند . درد ناشی از عمل جراحی نیز از موارد حادی است كه تعادل و سلامتی بیمار رابه مخاطره می اندازد .از اعمال جراحی معمول در زنان اپیزیاتومی است . درعصر حاضر برای گذراندن یك مرحله پس از عمل بدون درد دوراه وجود دارد یكی استفاده از داروهای شیمیایی و دیگری كاربرد روشهای غیر دارویی . پژوهش حاضر یك مطالعه تجربی بوده كه به منظور تعیین تأثیر تكنیك آرامش عضلانی بركاهش درد محل اپیزیاتومی درزنان نخست زای بستری دردوبیمارستان دولتی و خصوصی شهر یزد به روش كارآزمایی بالینی انجام شده است . این پژوهش برروی 120 نفر از زنان نخست زای دارای اپیزیاتومی مدیولترال كه به صورت تصادفی به دوگروه مورد وشاهدتقسیم شدندصورت گرفته ، بعد از بستری شدن و قبل از زایمان به هر دوگروه آموزش اندازه گیری شدت درد توسط جدول خطی درجه بندی (10-0) داده شده است. سپس برای گروه مورد بلافاصله بعد از زایمان آموزشهای لازم دررابطه با تكنیك آرامش عضلانی (Relaxation Techniques)داده شد . شدت درد درهردوگروه طی 5 نوبت ( 2و6و12و18و24 ساعت ) بعد از زایمان اندازه گیری و ثبت گردید. ابزار گردآوری داده هادراین پژوهش پرسشنامه بود كه شامل مشخصات فردی ، جدول درجه بندی( 10-0) برای ثبت شدت درد وبرگه ثبت مقدار مسكن مصرفی بود . درگروه مورد فرم ثبت دفعات استفاده از تكنیك آرامش عضلانی نیز ضمیمه بود . یافته های این پژوهش حاكی از آن است كه بین شدت درد ناحیه اپیزیاتومی دوگروه مورد وشاهد درنوبتهای اول تاچهارم اختلاف معنی دار آماری موجود نبود ، حال آنكه درنوبت پنجم بررسی ( 24 ساعت بعد از اپیزیاتومی ) اختلاف معنی دار بوده است ( P=0.01) به عبارت دیگر نتایج بیانگر درد بیشتر ناحیه اپیزیاتومی درافراد گروه شاهد بود كه جهت تسكین درد خود از مسكن ( مفنامیك اسید ) استفاده می كردند . از طرفی نتایج آزمون همبستگی پیرسون نمایانگر آن بود كه با افزایش تعداد دفعات استفاده از تكنیك آرامش عضلانی درد ناحیه پرینه كاهش بیشتری داشته است . ( r = 0.024 p=0.855 ) با توجه به یافته های فوق می توان گفت استفاده مكرر از تكنیك آرامش عضلانی دركاهش درد ناحیه پرینه مؤثر بوده است لذا پژوهشگران كاربرد نتایج حاصله از این پژوهش را بعنوان مداخلات درمانی غیر تهاجمی درجهت كاهش درد پرینه پیشنهاد می نمایند .
كلید واژه: درد انسزیون جراحی ، اپیزیاتومی ، تكنیك آرامش عضلانی ، پرپمی پار

لینک کمکی