فایل ورد (word) شيوع سردرد پس از بيهوشي عمومي با گازهاي استنشاقي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) شيوع سردرد پس از بيهوشي عمومي با گازهاي استنشاقي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) شيوع سردرد پس از بيهوشي عمومي با گازهاي استنشاقي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) شيوع سردرد پس از بيهوشي عمومي با گازهاي استنشاقي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) شيوع سردرد پس از بيهوشي عمومي با گازهاي استنشاقي در بيماران مراجعه کننده به بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي ياسوج :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :12

مقدمه و هدف: گازهای استنشاقی مورد استفاده جهت بیهوشی عمومی سیستم عصبی مركزی را تحت تاثیر قرار می دهد. سردرد یكی از شایع ترین شكایات بیماران در اتاق بهبودی می باشد و مطالعات مختلف شیوع آن را بین 62ـ60 درصد بیان نموده اند. هر چه كنترل درد از جمله سردرد در اتاق بهبودی دقیق تر و اصولی تر باشد پیشگیری از عوارض و رضایت مندی بیمار بیشتر خواهد بود. در همین راستا این مطالعه با هدف تعیین شیوع سردرد پس از بیهوشی عمومی با گازهای استنشاقی انجام پذیرفت.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی بر روی 417 نفر از بیماران مراجعه كننده جهت انجام اعمال جراحی انتخابی به بیمارستان های آموزشی شهر یاسوج که در طول یك سال (1383) به صورت تصادفی انتخاب شده بودند انجام گرفت. تمامی این بیماران تحت بیهوشی عمومی با گازهای استنشاقی هالوتان و اكسید نیتروس قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای دو قسمتی بود كه قسمت اول آن قبل از بیهوشی و قسمت دوم آن بعد از بازگشت كامل هوشیاری در اتاق بهبودی از طریق مصاحبه با بیمار تكمیل می شد. داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار SPSS و شاخص های توصیفی و آزمون های آماری تی و مجذور كای تحلیل گردید.یافته ها: در این مطالعه اكثریت بیماران (278 نفر، 66.7 درصد) از سردرد شكایت داشته اند. میزان سردرد در مردان (165 نفر، 80.9 درصد ) نسبت به زنان (113 نفر، 53.1 درصد) بیشتر بود (p<0.05). بیشترین شیوع سردرد در گروه 10تا 15 سال و كمترین شیوع در گروه سنی 26 تا 40 سال بود. سردرد در گروهی كه سابقه سردرد مزمن قبلی نداشتند و در افراد سیگاری شایع تر بود. همچنین بروز سردرد پس از عمل با طول مدت بیهوشی و روش اكسیژناسیون حین بیهوشی ارتباط معنی داری نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده شیوع بالای سردرد پس از بیهوشی عمومی با گازهای استنشاقی تحت تاثیر عواملی چون؛ جنس، سن، سابقه سردرد مزمن قبلی است و با شناسایی عوامل مستعد كننده و رفع آنها، رضایت مندی بیماران بیشتر و هزینه های درمانی كمتر خواهد شد.
كلید واژه: سردرد، بیهوشی عمومی، گازهای استنشاقی، اتاق بهبودی

لینک کمکی