فایل ورد (word) بررسي همبستگي ميان سرولوپلاسمين و مس سرم، كليه و كبد بزهاي كشتار شده در كشتارگاه شهركرد‌

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي همبستگي ميان سرولوپلاسمين و مس سرم، كليه و كبد بزهاي كشتار شده در كشتارگاه شهركرد‌ دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي همبستگي ميان سرولوپلاسمين و مس سرم، كليه و كبد بزهاي كشتار شده در كشتارگاه شهركرد‌  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي همبستگي ميان سرولوپلاسمين و مس سرم، كليه و كبد بزهاي كشتار شده در كشتارگاه شهركرد‌،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي همبستگي ميان سرولوپلاسمين و مس سرم، كليه و كبد بزهاي كشتار شده در كشتارگاه شهركرد‌ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله تحقيقات دامپزشكي (دانشگاه تهران)

تعداد صفحات :5

جهت تعیین میزان همبستگی میان سرولوپلاسمین و مس سرم، كلیه و كبد بزها در كشتارگاه شهركرد، نمونه ‌های خون ورید وداج و نمونه های 10 ‌ گرمی‌ ‌كبد و كلیه صد راس بز جمع آوری و میزان مس در نمونه های سرم، كبد و كلیه با استفاده از روش جذب اتمی و میزان سرولوپلاسمین سرم با روش ساندرمن و نوموتو اندازه ‌گیری شد. آنالیز یافته ها با آزمون همبستگی پیرسون و آزمون كای دو نشان داد كه میانگین میزان سرولوپلاسمین 2/40±190‌ ‌میلی گرم در لیتر و متوسط میزان مس سرم 42/2±32/14 میكرومول در لیتر و نیز متوسط میزان مس كبد و كلیه به ترتیب 5/1967± 08/4596‌‌ و 81/59±98/271‌‌ میكرومول در كیلوگرم وزن تر بود. همبستگی معنی‌ داری بین مس سرم و سرولوپلاسمین (r=0.85) ‌وجود داشت (p<0.05)‌همبستگی بین مس سرم و مس كبد 56/0‌=r‌، سرولوپلاسمین و مس كلیه 56/0‌=r‌، مس سرم و مس كلیه 36/0= rو مس كبد و مس كلیه 22/0=r‌ دیده شد (p<0.05‌) غلظت مس كلیه در 7 درصد بزها كمتر از 89/199 میكرومول در كیلوگرم و میزان مس سرم در 4 درصد بزها بین 01/11- 29/6 میكروگرم بر میلی لیتر بود. كمبود مرزی در 7-4 درصد نمونه ها مشاهده شد. داده های حاصله حاكی از همبستگی ضعیف بین متغیرهای فوق بوده و فقط بین مس سرم و سرولوپلاسمین همبستگی بالایی وجود دارد. در بزها كمبود مس دیده شد، اگرچه خطر كمبود مس در منطقه پایین است.‌
كلید واژه: سرولوپلاسمین، مس و بز

لینک کمکی