فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين تغييرات آنزيم کولين استراز سرم با سطح آنزيم هاي کبدي در کارگران شاغل در کارخانه توليد آفت کش هاي گياهي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين تغييرات آنزيم کولين استراز سرم با سطح آنزيم هاي کبدي در کارگران شاغل در کارخانه توليد آفت کش هاي گياهي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين تغييرات آنزيم کولين استراز سرم با سطح آنزيم هاي کبدي در کارگران شاغل در کارخانه توليد آفت کش هاي گياهي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين تغييرات آنزيم کولين استراز سرم با سطح آنزيم هاي کبدي در کارگران شاغل در کارخانه توليد آفت کش هاي گياهي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين تغييرات آنزيم کولين استراز سرم با سطح آنزيم هاي کبدي در کارگران شاغل در کارخانه توليد آفت کش هاي گياهي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فيض

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: برخی از تركیبات شیمیایی از گروه آفت كش ها با فعالیت كولین استراز تداخل كرده و یا آن را مهار می سازند. اندازه گیری فعالیت کولین استراز کاربرد زیادی در تشخیص آسیب کبد توسط حشره کش ها دارد. یکی از گروه هایی که در معرض خطر مسمومیت با آفت کش ها قرار دارند، کارگران شاغل در کارخانجات تولید سموم هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر كار در مجاورت سموم بر روی سطح آنزیم كولین استراز و برخی از آنزیم های کبدی می باشد.مواد و روش ها: این تحقیق یك مطالعه كوهورت بود كه در سال 1384 بر روی کارگران یك كارخانه تولید سموم گیاهی انجام پذیرفت. در این مطالعه از 63 نفر طی دو مرحله نمونه خون تهیه گردید. مرحله اول پیش از شروع به کار کارگران فصلی و مرحله دوم سه ماه بعد انجام پذیرفت. آزمایش كولین استراز با استفاده از ماده اولیه بوتیریل تیوكولین و آزمایش های آلانین ترانس آمیناز و آسپارتات ترانس آمیناز به روش كینتیك انجام شدند.نتایج: میانگین سطح كولین استراز سرم در مرحله اول 9569±2496 IU/L و در مرحله دوم 7970±2067 IU/L بود. از نظر آماری كاهش كولین استراز سرم معنی دار بود = 1599,95% CI=1140-2058, p<0.001) آزمون t جفت و میانگین). افزایش آلانین ترانس آمیناز در مرحله دوم نسبت به مرحله اول از نظر آماری معنی دار است = -7.9,95% CI=-10.9-4.9, p<0.001) آزمون t جفت و میانگین). آسپارتات ترانس آمیناز مرحله اول و مرحله دوم دارای اختلاف معنی دار آماری نبودند. در مجموع هشت نفر (12.7 درصد) كاهش بیش از 35 درصد در سطح كولین استراز سرم و نه نفر (14.3 درصد) كاهشی بین 26 تا 35 درصد داشتند.نتیجه گیری: علی رغم عدم ارتباط کاهش کولین استراز با افزایش سطح آنزیم های کبدی و با توجه به كاهش بیش از 25 درصدی سطح كولین استراز سرم در 17 نفر (27 درصد) از كارگران كارخانه سنجش رایج كولین استراز سرم و کنترل آنزیم های کبدی در كارگران شاغل در این گونه مشاغل الزامی به نظر می رسد.
كلید واژه: آفت كش ها، كولین استرازها،‌ اسیدهای فسفریك، آنزیم های كبدی، بیماری های شغلی

لینک کمکی