فایل ورد (word) عوارض و طول مدت باز بودن شانت هاي پورتوسيستميک در بيماران مزمن کبدي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) عوارض و طول مدت باز بودن شانت هاي پورتوسيستميک در بيماران مزمن کبدي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) عوارض و طول مدت باز بودن شانت هاي پورتوسيستميک در بيماران مزمن کبدي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) عوارض و طول مدت باز بودن شانت هاي پورتوسيستميک در بيماران مزمن کبدي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) عوارض و طول مدت باز بودن شانت هاي پورتوسيستميک در بيماران مزمن کبدي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تعداد صفحات :8

مقدمه: سیروز از مهمترین علل افزایش فشار ورید پورت در جهان می باشد. با وجود درمان های غیر جراحی هنوز هم شانت های پورتوسیستمیک به عنوان یک روش مهم در درمان بیماران مبتلا به افزایش ورید پورت پس از شکست درمانهای طبی می باشد و سایر درمان های جراحی از جمله کارگذاری شنتهای پورتوسیستمیک ترانس ژوگولار اینتراهپاتیک (TIPS) و پیوند کبد نیز انجام می شود که در ایران هنوز رواج چندانی پیدا نکرده است. بررسی عوارض و میزان باز بودن شانت های ایجاد شده و تجزیه و تحلیل آن می تواند در انتخاب روش مناسب عمل در بیمارانی که مورد انتخاب این عمل هستند، موثر باشد. هدف از این مطالعه بررسی عوارض و طول مدت باز بودن شانتهای پورتوسیستمیک در بیماران مزمن کبدی بوده است.روش کار: این مطالعه توصیفی طی سال های 79-1383 در بخش جراحی و جراحی عروق بیمارستان امام رضا )ع( مشهد انجام شده است. 19 بیمار که با تشخیص افزایش فشار ورید پورت تحت عمل جراحی قرار گرفته بودند، شرکت داده شدند. بیمارانی که جراحی شانت شده بودند، حداقل یک سال پس از عمل جراحی جهت بررسی وضعیت جریان خون در محل اتصال شانت، تحت اولتراسونوگرافی داپلر رنگی قرار گرفتند. اطلاعات مربوط به مشخصات فردی، علایم بالینی، وجود خونریزی گوارشی و آنسفالوپاتی کبدی و نیز نتایج حاصل از پیگیری، در پرسشنامه جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش 13 و آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش گردید.نتایج: از 19 بیمار مورد مطالعه، 17 مورد مرد و 2 مورد زن بودند. حداقل سن 12 و حداکثر 52 سال بوده است. 16 نفر تحت جراحی پورتوسیستمیک )2 مورد (%10.5) اسپلنورنال دیستال، 10 بیمار (%47.4) اسپلنورنال مرکزی، 2 مورد (%10.5) پورتوکاو، 2 مورد (%10.5) مزوکاو( و 3 مورد (%15.9) نیز تحت عمل اسپلنکتومی قرار گرفتند. یک هفته پس از عمل در 2 بیمار عارضه پنومونی و در 2 بیمار عارضه انسفالوپاتی به وجود آمد و در سایرین عارضه زودرسی مشاهده نشد. از بیماران حداقل یک سال بعد از عمل، اولترا سونوگرافی کالر داپلر به عمل آمد در 66.6% موارد شانت ها باز گزارش شد. در 8% بسته و در 25.4% هم سونوگرافی کالر داپلر قادر به بررسی محل دقیق شانت نبود. در طی پیگیری 1 ساله، فقط 1 مورد فوت و آن هم حین عمل وجود داشت. اما در پیگیری 6 ساله 6 بیمار دیگر نیز فوت نمودند.بحث: علت ایجاد بیماری در اکثر بیماران سیروز ثانوی به هپاتیت B می باشد. با توجه به ویژگی های فرهنگی و مذهبی کشور ایران این یافته با مراجع موجود که شایع ترین علت را هپاتیت الکی ذکر کرده است، همخوانی ندارد. هیچ رابطه معنی داری بین بروز پنومونی بعد از عمل با جراحی اسپلنکتومی به دست نیامد (p= 0.45). همچنین ارتباطی بین آنسفالوپاتی قبل و بعد از عمل مشاهده نشد (p= 0.14). میزان مرگ و میر بعد از عمل نیز ارتباط معناداری با وجود آنسفالوپاتی قبل از عمل (p= 0.09) و بعد از عمل نداشت (p= 0.11). میزان بقا یکساله بیماران ما 94.7% و دو ساله 73.7% به دست آمد که نشان داد نتایج عمل در این بیماران موفق تر از دیگر مطالعات بوده است.
كلید واژه: شانت پورتوسیستمیک، عوارض، بیماریهای مزمن کبدی

لینک کمکی