فایل ورد (word) علايم باليني افزايش اسيد اوريک در کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) علايم باليني افزايش اسيد اوريک در کودکان دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) علايم باليني افزايش اسيد اوريک در کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) علايم باليني افزايش اسيد اوريک در کودکان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) علايم باليني افزايش اسيد اوريک در کودکان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تعداد صفحات :5

مقدمه: هیپریوریکوزوری )افزایش ترشح اسید اوریک ادرار( علایم متفاوتی در کودکان دارد و یکی از ایجاد سنگ کلیه است. هدف از انجام این مطالعه بررسی علایم بالینی و تعیین شیوع هیپریوریکوزوری در کودکان مبتلا به هماچوری، دیزوری، درد راجعه شکم/ پهلو و تغییر رنگ صورتی یا نارنجی ادرار بوده است.روش کار: این مطالعه توصیفی از مهر ماه 1381 لغایت اردیبهشت 1385 در بیمارستان دکتر شیخ مشهد برروی 88 کودک مبتلا به هیپریوریکوزروی انجام شده است. از کلیه کودکان از شروع تحقیق آزمایش کامل و کشت ادرار، اندازه گیری تصادفی و 24 ساعته اسید اوریک، کلسیم و کراتینین ادرار، بررسی میزان اوره، کراتینین، اسید اوریک، کلسیم، فسفر و بی کربنات سرم و سونوگرافی از کلیه و سیستم ادراری انجام شد. مشخصات فردی، سابقه بیماری، علایم بالینی، نتیجه آزمایشات و سونوگرافی در پرسشنامه ای ثبت گردید. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد.نتایج: از 88 کودک مورد مطالعه 51.1% پسر و 48.8% دختر بودند. میانگین سنی بیماران 5.3±1.2 سال بود. میانگین میزان اسید اوریک ادرار 24 ساعته 13.4 mg/kg و میانگین PH ادرار 5.3 بود. در 41 بیمار هماچوری به عنوان علایم اولیه مراجعه وجود نداشت و در 33 بیمار آزمایش کامل ادرار اولیه طبیعی بود. در سونوگرافی انجام شده در 28 کودک میکرولیتیازیس )قطر کمتر از (3mm و در 12 نفر سنگ کلیه (4-13 mm) گزارش شد. در آزمایش کامل ادرار 24.3% از کودکان مبتلا به میکرولیتیازیس یا سنگ کلیه هماچوری وجود نداشت. دیزوری و درد راجعه شکم/ پهلو به ترتیب در 22 و 15 بیمار وجود داشت. سابقه فامیلیال سنگ کلیه در 63 بیمار مثبت بود.نتیجه گیری: در کودکان مبتلا به دیزوری، درد راجعه شکم/ پهلو، تغییر رنگ صورتی یا نارنجی ادرار با سابقه فامیلیال مثبت از نظر سنگ کلیه باید هیپریوریکوزوری را مدنظر داشت. همچنین فقدان هماچوری رد کننده سنگ کلیه نیست.
كلید واژه: هیپریوریکوزوری، سنگ کلیه، هماچوری، دیزوری، درد شکم/ پهلو

لینک کمکی