فایل ورد (word) سنجش عملکرد نوروسايکولوژيک حافظه در بوکسورهاي آماتور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) سنجش عملکرد نوروسايکولوژيک حافظه در بوکسورهاي آماتور دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) سنجش عملکرد نوروسايکولوژيک حافظه در بوکسورهاي آماتور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) سنجش عملکرد نوروسايکولوژيک حافظه در بوکسورهاي آماتور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) سنجش عملکرد نوروسايکولوژيک حافظه در بوکسورهاي آماتور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم حركتي و ورزش

تعداد صفحات :16

اصابت ضربه به سر در ورزش بوکس، امری اجتناب ناپذیر است و بر این اساس در پژوهش حاضر عملکرد نوروسایکولوژیکی حافظه در بوکسور های آماتور مورد ارزیابی قرار می گیرد. جامعه آماری را سه گروه تشکیل می دادند. گروه اول 20 بوکسور آماتور شهرستان قم (گروه تجربی) که حداقل چهار سال در معرض ضربات سر قرار داشته و به روش تصادفی انتخاب شدند. گروه دوم 20 فوتبالیست لیگ دسته دوم شهرستان قم که به طور غیر مستقیم در مدت مشابه در معرض ضربات سر قرار داشته و به عنوان گروه کنترل اول بودند. 20 نفر غیر ورزشکار نیز به روش تصادفی در قالب گروه دیگر کنترل انتخاب شدند. برای درک اختلال مغزی، از روش مصاحبه بوسیله پزشک استفاده گردید. سپس آزمونهای بوناردل، حافظه بصری کیم کاراد و حافظه وکسلر (فرم الف)، انجام گرفت. تجانس واریانس های بین گروهی به روش آماری بدست آمد. آزمون تحلیل واریانس یك سویه میان وزن، قد، سن و تحصیلات گروه های حاضر تفاوت معنی داری نشان نداد (p>0.05). به بیان دیگر، سه گروه همتا انتخاب شدند. آزمون تحلیل واریانس یك سویه تفاوت معنی داری را میان جنبه نوروسایكولوژیك حافظه گروه های تحقیق در آزمونهای حافظه وكسلر (فرم، الف) و بونادل نشان نداد (p>0.05). اما در خرده آزمون بازنگری بصری حافظه وكسلركمترین نمره مربوط به بوكسورها بود كه در مقایسه با فوتبالیست ها و غیر ورزشكاران اختلاف معنی داری داشت (p<0.05). در آزمون حافظه بصری كیم كاراد، در حافظه بصری كوتاه مدت اختلاف معنی داری بدست نیامد (p>0.05)، ولی در حافظه بصری میان مدت و بلند مدت اختلاف معنی داری میان بوکسورها با فوتبالیست ها و غیر ورزشکاران مشاهده شد (p<0.05). به طور کلی یک دوره چهار ساله ورزش بوکس می تواند تاثیر بارز بر نقصان حافظه دیداری میان مدت و بلند مدت بوکسورها داشته باشد.
كلید واژه: بوکس آماتور، عملکرد نوروسایکولوژیک، حافظه کوتاه و بلند مدت

لینک کمکی