فایل ورد (word) نظام اطلاعات سلامت از ديدگاه مديران و کارشناسان برنامه هاي سلامت دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال 1383

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) نظام اطلاعات سلامت از ديدگاه مديران و کارشناسان برنامه هاي سلامت دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال 1383 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) نظام اطلاعات سلامت از ديدگاه مديران و کارشناسان برنامه هاي سلامت دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال 1383  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) نظام اطلاعات سلامت از ديدگاه مديران و کارشناسان برنامه هاي سلامت دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال 1383،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) نظام اطلاعات سلامت از ديدگاه مديران و کارشناسان برنامه هاي سلامت دانشگاه علوم پزشکي تبريز در سال 1383 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مديريت سلامت

تعداد صفحات :10

مقدمه: نظام های اطلاعات در سیستم عرضه سلامت با گردآوری، تحلیل و انتشار داده ها، زمینه استفاده از اطلاعات به منظور بهبود و ارتقای سلامت جامعه را فراهم می سازند. این مطالعه برای ارزشیابی وضعیت نظام اطلاعات سلامت از دیدگاه مدیران و ارایه دهندگان خدمات سلامت طراحی شده است. روش بررسی: مطالعه توصیفی - مقطعی بوده و در سال 1383 انجام شد. ابتدا نظرات مدیران و کارشناسان برنامه های سلامت در مراکز آموزش درمانی، بیمارستان های عمومی، مراکز بهداشت شهرستان، ستاد معاونت و دانشکده پزشکی از طریق پرسشنامه جمع آوری و داده های حاصله با استفاده از نرم افزار spss 12 تحلیل شد. یافته ها: از دیدگاه مدیران و کارشناسان، برنامه ریزی و تصمیم گیری دو حیطه اصلی استفاده از اطلاعات است. مدیران 41 درصد و کارشناسان 34 درصد سوالات آمار توصیفی را درست پاسخ دادند. 53 درصد مدیران و 39 درصد کارشناسان در دو هفته گذشته از اطلاعات استفاده نموده اند. در حدود 70.8 درصد مدیران و 40.8 درصد کارشناسان در زمان نیاز به داده های مربوط به عملکرد فرایند خاص، آنها را همزمان جمع آوری می نمودند. نتیجه گیری: با توجه به جایگاه نظام اطلاعات در هر سازمان و نقش اساسی آن در اتخاذ سیاست های درست، ایجاد نظام هماهنگ و یکپارچه اطلاعات و توانمندسازی کارشناسان در زمینه استفاده صحیح از داده ها از اولویت های ضروری به شمار می رود.
كلید واژه: اطلاعات سلامت، نظام اطلاعات سلامت، مدیران و كارشناسان، دانشگاه علوم پزشكی تبریز

لینک کمکی