فایل ورد (word) ارتباط كمي ريتم آلفاي مغزي با ضريب هوشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط كمي ريتم آلفاي مغزي با ضريب هوشي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط كمي ريتم آلفاي مغزي با ضريب هوشي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط كمي ريتم آلفاي مغزي با ضريب هوشي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط كمي ريتم آلفاي مغزي با ضريب هوشي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تعداد صفحات :10

مقدمه: یكی از شاخص هایی كه در بیماریهای مغزی ممكن است مورد تاثیر قرار بگیرد ضریب هوشی (IQ) می باشد. از سالها قبل سعی شده با تعیین روشی جهت كمی كردن میزان هوش از آن به عنوان یك شاخص جهت تشخیص و سیر بیماری استفاده نمود. از بهترین روش های تعیین هوش در حال حاضر آزمون های روانشناختی و كسلر می باشد. كه البته محدودیت های خاص خود را دارد از جمله این كه این روش ها وقت گیر هستند و به توجه و همكاری طرف مقابل نیازمندند. هدف از این مطالعه بررسی فایل ورد (word) ارتباط كمي ريتم آلفاي مغزي با ضريب هوشي بوده است. روش کار: این مطالعه توصیف در مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشی کرمان به انجام رسیده است. 71 دانش آموز پسر 10 ساله مورد مطالعه قرار گرفته اند. از کلیه دانش آموزان آزمون هوش WISC-R و EEGhg;jv, hkst کمی الکتروانسفالوگرافی کمیتی به عمل آمد و نتایج آزمون هوش در سه نمره کلی، آزمون عملی و آزمون کلامی با ریتم آلفا در مناطق مختلف مغزی و همین طور شاخصهای میانگین توزیع شاخصهای آلفا و توالی اوج آلفا مقایسه گردیده است. مشخصات فردی؛ نتایج آزمون های الکتروانسفالوگرافی و ضریب هوش در پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی پردازش شد. جهت پی بردن به ارتباط بین ضریب هوشی و ریتم آلفا از آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.نتایج: نتایج حاصل از این مطالعه به طور خلاصه نشان می دهند که بین ضریب هوشی و موارد غیر طبیعی در نقشه برداری از مغز ارتباط واضحی وجود دارد. یعنی نقشه برداری غیر طبیعی باهوشی پایین تر مربوط است. بین ضریب هوشی، دیس ریتمی و الکتروانسفالوگرافی ارتباط واضحی وجود دارد یعنی دیس ریتمی در الکتروانسفالوگرافی با هوش پایین تر مربوط است.نتیجه گیری: در کل می توان نتیجه گرفت تغییرات کمی الکتروانسفالوگرافیک را می توان به عنوان یک شاخص هوشی مدنظر داشت.
كلید واژه: الکتروانسفالوگرافی، هوش، ریتم آلفا، بهره هوشی

لینک کمکی