فایل ورد (word) مقايسه تظاهرات راديولوژيك در بالغين مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت و منفي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه تظاهرات راديولوژيك در بالغين مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت و منفي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه تظاهرات راديولوژيك در بالغين مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت و منفي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه تظاهرات راديولوژيك در بالغين مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت و منفي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه تظاهرات راديولوژيك در بالغين مبتلا به سل ريوي اسمير مثبت و منفي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

تعداد صفحات :8

مقدمه: همان طور که می دانید کشور ما با میزان 17.9 مورد در یکصد هزار نفر، دارای مقام هفدهم از لحاظ بروز سل در سال 1998 بوده است که نشان دهنده بروز بالای این بیماری می باشد. تشخیص سریع بیماری در درمان بیماران مبتلا به سل و پیشگیری از ابتلای افراد جامعه به این بیماری حایز اهمیت است. لذا این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه تظاهرات رادیولوژیک بیماران مبتلا به سل ریوی با اسمیر مثبت و منفی انجام شده است.روش کار: این مطالعه توصیفی به مدت سه سال از سال 1383 تا 1385 بر بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام رضا (ع) انجام شده است. بیمارانی که مشکوک به سل ریوی بودند، تحت آزمایش خلط قرار گرفتند و عده ای که اسمیر خلطشان از لحاظ سل مثبت شد، به عنوان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و بیمارانی که اسمیر خلطشان در سه نوبت منفی شد، تحت برونکوسکوپی تشخیصی قرار گرفتند و آنان که نمونه برونکوآلوئولار لاواژ یا بیوپسی آنها موید سل بود، تحت عنوان بیماران مبتلا به سل ریوی اسمیر منفی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در مجموع اطلاعات 58 بیمار مبتلا به سل ریوی اسمیر مثبت و 64 بیمار مبتلا به سل ریوی اسمیر منفی در پرسشنامه جمع آوری گردید. اطلاعات جمع آوری شده و تظاهرات رادیولوژیک دو گروه با استفاده از آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمونهای کای دو و تی مورد مقایسه قرار گرفت.نتایج: از 122 بیمار مورد مطالعه، 63 نفر (51.63%) زن و 59 نفر (48.36%) مرد بودند. کوچکترین بیمار 16 ساله و بزرگترین آنها 90 ساله بوده است و میانگین سنی آنها 56.37 سال (با انحراف معیار 18.88) می باشد.شایعترین طرح رادیولوژیک کانسولیدیش همراه با فضاهای هوا می باشد که در 52 نفر دیده شده است (42.6%) شامل 19 نفر اسمیر مثبت و 33 نفر اسمیر منفی. سایر تظاهرات رادیولوژیک به ترتیب شیوع عبارتند از: ایرکانسولیدیشن + کاهش حجم در 24 نفر (19.7%) شامل 8 نفر اسمیر مثبت و 16 نفر اسمیر منفی، انتشار برونش + ایرکانسولیدیشن در 17 نفر (13.9%) شامل 16 نفر اسمیر مثبت و 1 نفر اسمیر منفی، در 16 نفر (13.1%) شامل 12 نفر اسمیر مثبت و 4 نفر اسمیر منفی و کدورت بینابینی (ارزنی)، در 13 نفر (10.5%) شامل 3 نفر اسمیت مثبت و 10 نفر اسمیر منفی.نتیجه گیری: به طور کلی در 85% بیماران مبتلا به سل ریوی حفره ای، اسمیر خلط مثبت شده است ولی فقط در کمتر از 35% بیماران دارای کلاپس و کمتر از 25% بیماران دارای طرح اینترستیشیل خلط مثبت می باشد.
كلید واژه: سل، اسمیر مثبت، اسمیر منفی، برونکوسکوپی

لینک کمکی