فایل ورد (word) بررسي ميزان شيوع کريپتوسپوريديوم و عوامل احتمالي مرتبط با کريپتوسپوريديوزيس در کودکان زير 5 سال بستري مبتلا به اسهال (شهرکرد- 1384)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ميزان شيوع کريپتوسپوريديوم و عوامل احتمالي مرتبط با کريپتوسپوريديوزيس در کودکان زير 5 سال بستري مبتلا به اسهال (شهرکرد- 1384) دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ميزان شيوع کريپتوسپوريديوم و عوامل احتمالي مرتبط با کريپتوسپوريديوزيس در کودکان زير 5 سال بستري مبتلا به اسهال (شهرکرد- 1384)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ميزان شيوع کريپتوسپوريديوم و عوامل احتمالي مرتبط با کريپتوسپوريديوزيس در کودکان زير 5 سال بستري مبتلا به اسهال (شهرکرد- 1384)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ميزان شيوع کريپتوسپوريديوم و عوامل احتمالي مرتبط با کريپتوسپوريديوزيس در کودکان زير 5 سال بستري مبتلا به اسهال (شهرکرد- 1384) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :14

مقدمه و هدف: کریپتوسپوریدیوم با انتشار جهانی، یكی از عوامل مهم اسهال در کودکان و افراد دارای نقص سیستم ایمنی شناخته شده است. عمده تحقیقات انجام گرفته در خصوص این انگل در سه دهه اخیر و به خصوص در بیماران دارای نقص سیستم ایمنی از کشورهای توسعه یافته گزارش شده و اطلاعات جامع و وسیعی در مورد میزان شیوع و عوامل موثر در آلودگی با این انگل در ایران در دست نمی باشد. هدف از این مطالعه تعیین میزان شیوع كریپتوسپوریدیوم و عوامل احتمالی مرتبط با كریپتوسپوریدیوزیس در كودكان زیر 5 سال بستری مبتلا به اسهال بود.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی روی 171 نمونه مدفوع گرفته شده از کودکان بستری در مرکز آموزشی ـ درمانی هاجر (س) شهرکرد از اردیبهشت لغایت شهریور ماه 1384 و با استفاده از تست الیزا برای جستجوی آنتی ژن سطحی کریپتوسپوریدیوم انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل کردن یک پرسشنامه استاندارد جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و آزمون های آماری مجذور كای و دقیق فیشر آنالیز گردید.یافته ها: در مجموع 8 مورد (5 درصد) آلودگی با كریپتوسپوریدیوم تشخیص داده شد و بیشترین میزان آالودگی در کودکان زیر 1 سال با 6 مورد (6 درصد) دیده شد. دو مورد (4 درصد) موارد مثبت هم در گروه سنی 2ـ1 ساله مشاهده گردید. در این بررسی ارتباط بین جنس و آلودگی با این انگل وجود دارد، به طوری كه میزان آلودگی به طور معنی داری در پسرها بیشتر از دخترها بود (p<0.05). در این مطالعه همچنین ارتباط معنی داری بین عدم استفاده از شیر مادر و وزن کمتر یا مساوی 2500 گرم در هنگام تولد و آلودگی با این انگل دیده شد (p<0.05).نتیجه گیری: نتایج نشان داد که میزان شیوع آلودگی با این انگل در کودکان زیر 5 سال بستری مبتلا به اسهال در شهرکرد تقریبا برابر سایر مطالعات مشابه در دیگر نقاط کشور بوده و از عوامل احتمالی موثر در آلودگی با کریپتوسپوریدیوم می توان پسر بودن، دارا بودن وزن کمتر یا مساوی 2500 گرم در هنگام تولد و بهره نبردن از شیر مادر در زمان نوزادی را می توان نام برد.
كلید واژه: اسهال، الیزا، کریپتوسپوریدیوم، كودكان

لینک کمکی