فایل ورد (word) مقايسه پاتولوژي بيماران با آنتي ژن اختصاصي پروستات بين 4 الي 10 نانوگرم بر ميلي ليتر از نظر شيوع سرطان پروستات

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه پاتولوژي بيماران با آنتي ژن اختصاصي پروستات بين 4 الي 10 نانوگرم بر ميلي ليتر از نظر شيوع سرطان پروستات دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه پاتولوژي بيماران با آنتي ژن اختصاصي پروستات بين 4 الي 10 نانوگرم بر ميلي ليتر از نظر شيوع سرطان پروستات  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه پاتولوژي بيماران با آنتي ژن اختصاصي پروستات بين 4 الي 10 نانوگرم بر ميلي ليتر از نظر شيوع سرطان پروستات،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه پاتولوژي بيماران با آنتي ژن اختصاصي پروستات بين 4 الي 10 نانوگرم بر ميلي ليتر از نظر شيوع سرطان پروستات :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :9

مقدمه و هدف: سرطان پروستات چهارمین سرطان شایع در دنیا است که بسته به نژاد و منطقه جغرافیایی شیوع متفاوتی دارد. شیوع کانسر پروستات در سطح دنیا با آنتی ژن اختصاصی پروستات 4 تا 10 نانوگرم بر میلی لیتر حدود 20 درصد است. هدف از این مطالعه مقایسه پاتولوژی بیماران با آنتی ژن اختصاصی پروستات بین 4 تا 10 نانوگرم بر میلی لیتر از نظر شیوع سرطان پروستات بود.مواد و روش ها: در یک مطالعه توصیفــی ـ مقطعی تمـامی بیماران (155 نفر) مراجعه کننده به بیمارستان شهید دكتر لبافی نژاد تهران با آنتی ژن اختصاصی پروستات بین 4 تا 10 نانوگرم بر میلی لیتر در سال های 1384 ـ 1383 تحت نمونه برداری پروستات با هدایت سونوگرافی از طریق ركتوم قرار گرفتند. سپس جواب های پاتولوژی از نظر سن و درجه تمایز گلیسون در سه گروه تقسیم بندی شدند. ابزار گردآوری داده ها برگه اطلاعاتی بود. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص های توصیفی بررسی گردیدند.یافته ها: نتایج نشان داد كه شیوع کانسر پروستات در بیماران تحت نمونه برداری 17.4 درصد بود. همچنین بر اساس گروههای سنی شیوع کانسر به ترتیب در گروههای سنی؛ 50 تا 60 سال، 60 تا 70 سال و70 تا 80 سال 29 درصد، 48.1 درصد و 22.2 درصد و بر اساس درجه تمایز گلیسون در گروههای با درجه تمایز 1 تا 4، 5 تا 7 و 8 تا 10 به ترتیب؛ 3.7 درصد، 74 درصد و 22.2 درصد بود.نتیجه گیری: در این مطالعه شیوع کانسرپروستات در بیماران با سطح سرمی آنتی ژن اختصاصی پروستات 4 تا 10 نانوگرم بر میلی لیتر 17.4 درصد و اغلب بیماران در گروه سنی60 ـ50 سال و بــا درجه تمایز گلیسون کمتر از 7 قرار داشتند که با این گروه سنی و درجه تمایز گلیسون پایین این بیماران با جراحی رادیکال پروستاتکتومی قابل درمان قطعی می باشند.
كلید واژه: آنتی ژن اختصاصی پروستات، درجه تمایز گلیسون، رادیكال پروستاتکتومی

لینک کمکی