فایل ورد (word) مقايسه اثربخشي طب سوزني با ايبوپروفن در کاهش درد استئوآرتريت زانو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه اثربخشي طب سوزني با ايبوپروفن در کاهش درد استئوآرتريت زانو دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه اثربخشي طب سوزني با ايبوپروفن در کاهش درد استئوآرتريت زانو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه اثربخشي طب سوزني با ايبوپروفن در کاهش درد استئوآرتريت زانو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه اثربخشي طب سوزني با ايبوپروفن در کاهش درد استئوآرتريت زانو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : ارمغان دانش

تعداد صفحات :12

مقدمه و هدف: استئوآرتریت شایع ترین بیماری مفصلی انسان است که می تواند مفاصل مختلف بدن را درگیر سازد. طب سوزنی می تواند به عنوان یکی از درمان های این بیماری به کار رود. این مطالعه با هدف تعیین و مقایسه اثربخشی طب سوزنی با ایبوپروفن در كاهش درد استئوآرتریت زانو انجام گرفت.مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بوده که در درمانگاه های طب فیزیکی و توانبخشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شیراز در سال 1386 انجام گردید. 46 بیمار دچار استئوآرتریت زانو پس از بررسی های لازم به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند و به ترتیب؛ تحت درمان ایبوپروفن (1200 میلی گرم روزانه) و طب سوزنی (2 جلسه در هفته) به مدت 2 هفته متوالی قرار گرفتند. سپس بیماران بر اساس شدت درد بر حسب مقیاس بصری درد، دامنه حرکتی بر حسب درجه و خشکی صبحگاهی مفصل زانو مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون مجذور كای آنالیز شدند.یافته ها: میزان شدت درد در زمان های قبل از شروع درمان، پس از درمان و 3 هفته بعد از آن به ترتیب؛ در گروه ایبوپروفن 4.20±0.93, 7.29±0.61 و 5.20±1.32 سانتی متر و در گروه طب سوزنی؛ 3.43±0.96, 7.35±0.82 و 4.93±1.31 سانتی متر بود (p<0.005). هم چنین دامنه حرکتی مفصل زانو به ترتیب در زمان های یاد شده در گروه ایبوپروفن؛ 13.08±5.60, 21.54±7.46 و 15.38±3.2 درجه و در گروه طب سوزنی؛ 12.40±5.78, 20.36±7.19 و 10.36±5.30 درجه بود (p=0.003). میزان خشکی صبحگاهی مفصل زانو در گروه طب سوزنی، بیشتر از گروه ایبوپروفن بهبود داشت.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که هر دو درمان به طور معنی داری درد زانو و دامنه حرکتی آن را کاهش داده اند، اما اثرات طب سوزنی در کاهش خشکی صبحگاهی مفصل زانو بیشتر از ایبوپروفن بوده است.
كلید واژه: استئوآرتریت زانو، طب سوزنی، ایبوپروفن، درد

لینک کمکی