فایل ورد (word) ارتباط بين اختلال عملكرد سيستوليك بطن چپ و زمان انفاركتوس حاد ميوكارد در بيماران بستري در بيمارستان بعثت (نيروي هوايي) در سال 1383

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط بين اختلال عملكرد سيستوليك بطن چپ و زمان انفاركتوس حاد ميوكارد در بيماران بستري در بيمارستان بعثت (نيروي هوايي) در سال 1383 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط بين اختلال عملكرد سيستوليك بطن چپ و زمان انفاركتوس حاد ميوكارد در بيماران بستري در بيمارستان بعثت (نيروي هوايي) در سال 1383  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط بين اختلال عملكرد سيستوليك بطن چپ و زمان انفاركتوس حاد ميوكارد در بيماران بستري در بيمارستان بعثت (نيروي هوايي) در سال 1383،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط بين اختلال عملكرد سيستوليك بطن چپ و زمان انفاركتوس حاد ميوكارد در بيماران بستري در بيمارستان بعثت (نيروي هوايي) در سال 1383 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: هدف این مطالعه بررسی فایل ورد (word) ارتباط بين اختلال عملكرد سيستوليك بطن چپ و زمان انفاركتوس حاد ميوكارد در بيماران بستري در بيمارستان بعثت (نيروي هوايي) در سال 1383 بود.مواد و روشها: این مطالعه تحلیلی و آینده نگر، بر روی 100 بیمار دچار AMI كه طی نیمه دوم سال 1383 در بخش CCU بیمارستان بعثت تهران بستری گردیدند، انجام گردید. معیارهای حذف بیمار از مطالعه شامل مرگ بیمار در 72 ساعت اول بعد از AMI، به خاطر نداشتن دقیق زمان انفاركتوس و عدم مشاهده واضح تغییرات قلبی در اكوكاردیوگرافی بود.یافته ها: در این مطالعه 77% از افراد، مذكر و 23% مونث بودند. میانگین سنی بیماران مورد مطالعه در این تحقیق 57.04±10.1 سال بود. در كل 78 نفر از افراد، ریسك فاكتور سن را داشتند. زمان وقوع MI در 47% از 6 صبح تا 5:59 دقیقه بعدازظهر و در 53% از 6 بعدازظهر تا 5:59 دقیقه صبح بود. نتایج نشان می دادند بین زمان وقوع AMI و وجود یا عدم وجود LVSD در اكوكاردیوگرافی ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P<0.004). بین شدت LVSD و زمان وقوع MI نیز ارتباط آماری معنی داری وجود داشت (P<0.019).فراوانی ریسك فاكتورهای مربوطه بدین شرح بود؛ 47% هیپرتانسیون، 42% هیپرلیپیدمی، 53% مصرف سیگار، 30% دیابت ملیتوس و 40% سابقه فامیلی مثبت بیماری آترواسكلروتیك داشتند. بابرسی نتایج اكوكاردیوگرافی مشخص گردید كه 65% از افراد،‌ دارای EF كمتر از 55%‌ هستند كه بر اساس تعاریف موجود همان LVSD می باشد،‌20 % دارای LVSD شدید، 30.8% دچار نوع متوسط و 49.2% مبتلا به نوع خفیف آن بودند.بحث و نتیجه گیری: نتایج نشان می داد بین زمان وقوع AMI و وجود یا عدم وجود LVSD رابطه وجود دارد به نحوی كه بیمارانی كه طی 6 بعدازظهر تا 5:59 دقیقه صبح دچار MI شده بودند بیشتر مبتلا به LVSD بودند و این بیماران بیشتر به نوع خفیفی و شدید LVSD دچار شده بودند؛ در حالی كه در گروه 6 صبح تا 6 بعدازظهر بیشتر نوع متوسط دیده می شد.
كلید واژه: اختلال عملكرد سیستولیك بطن چپ، الگوی 24 ساعته، انفاركتوس حاد میوكارد

لینک کمکی