فایل ورد (word) تعيين شيوع بيماري استخواني آديناميك در بيماران دياليزي مراجعه كننده به مراكز دياليز شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) تعيين شيوع بيماري استخواني آديناميك در بيماران دياليزي مراجعه كننده به مراكز دياليز شهر تهران دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) تعيين شيوع بيماري استخواني آديناميك در بيماران دياليزي مراجعه كننده به مراكز دياليز شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) تعيين شيوع بيماري استخواني آديناميك در بيماران دياليزي مراجعه كننده به مراكز دياليز شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) تعيين شيوع بيماري استخواني آديناميك در بيماران دياليزي مراجعه كننده به مراكز دياليز شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: در طی سالهای گذشته، شیوع انواع مختلف بیماری استئودیستروفی کلیوی در بیماران دیالیزی به طور قابل توجهی تغییر کرده است. در چند سال اخیر بیماری استخوانی آدینامیک در جمعیت بیماران دیالیزی تبدیل به شایعترین ضایعات شده، هر چند که تا یک دهه پیش، بیشتر بیماران دارای هایپرتیروئیدی ثانویه بوده اند.مواد و روشها: در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، شیوع بیماری استخوانی آدینامیک در بیماران دیالیزی (با مدت دیالیز بیش از 3 ماه)، با توجه به میانگین شاخصهای آزمایشگاهی ارزیابی و اطلاعات بالینی بیماران در لحظه گرفتن نمونه خون وارد مطالعه گردیده است.یافته ها: بیماری استخوانی آدینامیک در بیشتر بیماران دارای بیماری استخوانی کلیوی (44%) مشخص گردید در حالیکه هایپر تیروئیدی ثانویه فقط در 15% بیماران یافت شد. در این مطالعه بین گروههای مختلف از نظر سنی، جنسیتی و مقدار هموگلوبین و آلبومین تفاوت معنی داری وجود نداشت. بیماران با بیماری استخوانی آدینامیک دارای مقدار بالاتر کلسیم و فسفر با تفاوت معنی داری نسبت به دیگر انواع بیماریها بودند و بیماران با هایپر تیروئیدی ثانویه نیز دارای مقدار بالاتر آلکالن فسفاتاز با تفاوت معنی داری نسبت به دیگران بودند.نتیجه گیری: بیماری استخوانی آدینامیک در جمعیت استئودیستروفی کلیوی بیماران دیالیزی ایران شایعترین است.
كلید واژه: استئودیستروفی کلیوی، بیماری استخوانی آدینامیک، دیالیز، هایپرتیروئیدی ثانویه

لینک کمکی