فایل ورد (word) مقايسه هيستولوژيک شدت واکنش نسجي دو نوع سيلر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) مقايسه هيستولوژيک شدت واکنش نسجي دو نوع سيلر دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) مقايسه هيستولوژيک شدت واکنش نسجي دو نوع سيلر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) مقايسه هيستولوژيک شدت واکنش نسجي دو نوع سيلر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) مقايسه هيستولوژيک شدت واکنش نسجي دو نوع سيلر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دندانپزشکي (جامعه اسلامي دندانپزشکان ايران)

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: یکی از شرایط سیلر خوب، داشتن سازگاری نسجی است. هدف از مطالعه حاضر، ارزیابی هیستولوژیک شدت واکنش نسجی دو سیلر AH26 و Apexit به روش کاشتن در بافت همبند زیرجلدی موشهای آزمایشگاهی می باشد.روش بررسی: در این مطالعه مداخله ای- تجربی، سیلرهای تازه مخلوط شده AH26 و Apexit با حجم معین در 11 موش به روش کاشت زیرجلدی قرار داده و در هر موش یک ناحیه به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. از پنج موش پس از گذشت سه روز و از شش موش دیگر پس از گذشت سی روز نمونه ای بافتی تهیه و از نظر سازگاری نسجی با هم مقایسه شدند. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمونهای Non parametric به نامهای Man Whitney و Karuskal-Wallis با استفاده از نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: اگرچه میزان التهاب ایجاد شده در نمونه های حاوی سیلر Apexit چه در مقطع زمانی سه روزه و چه در مقطع زمانی سی روزه از التهاب ایجاد شده توسط سیلر AH26 بیشتر بود ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنی دار نبود. در ضمن هر دو نوع سیلر سبب ایجاد التهاب خفیف تا متوسط شده که شدت این التهاب در مقایسه با گروه شاهد در مقطع زمانی سه روزه از لحاظ آماری معنی دار می باشد (P.V<0.05).نتیجه گیری: در این مطالعه اختلاف آماری معنی داری بین میزان التهاب ایجاد شده توسط سیلر AH26 و التهاب ایجادشده توسط سیلر Apexit مشاهده نشد.
كلید واژه: سازگاری نسجی،

لینک کمکی