فایل ورد (word) بررسي اثر داروي GM-CSF بر سطح سرمي Hbs-Ab در بيماران همودياليزي مزمن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي اثر داروي GM-CSF بر سطح سرمي Hbs-Ab در بيماران همودياليزي مزمن دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي اثر داروي GM-CSF بر سطح سرمي Hbs-Ab در بيماران همودياليزي مزمن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي اثر داروي GM-CSF بر سطح سرمي Hbs-Ab در بيماران همودياليزي مزمن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي اثر داروي GM-CSF بر سطح سرمي Hbs-Ab در بيماران همودياليزي مزمن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research)

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: بیماران دیالیزی معمولا در تولید آنتی بادی حفاظتی بر علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت ب بعد از واکسیناسیون ناتوان هستند. هدف از این مطالعه، ارزیابی اثر و کارایی GM-CSF همراه با واکسن هپاتیت ب در بیماران دارای نارسایی مزمن کلیه می باشد.مواد و روشها: 41 بیمار با نارسایی مزمن کلیه تحت دیالیز در دو گروه دریافت کننده واکسن هپاتیت ب در ماههای 1، 2 و 6 (گروه اول: 19 نفر) یا دریافت کننده GM-CSF همراه با واکسیناسیون (گروه ب: 22 نفر) قرار گرفتند. تمام بیماران فاقد HBsAg، anti-HCV و (HIV) serology بودند. با کمک ELIZA تیتر آنتی بادی بر علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت (HBsAb) در ماههای 1 و 7 بعد از اولین واکسن اندازه گیری شد.یافته ها: در گروه مورد و شاهد به ترتیب مقدار آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی هپاتیت در ماه اول پس از دریافت اولین دوز واکسن 41.8 و 24.8 بود (P=0.05) که افراد دارای تیتر آنتی بادی بیشتر از 10 میلی متر واحد در سی سی (پاسخ ایمنی مناسب) نیز به ترتیب 72.7% و 42.1% بود (P=0.047) که پاسخ ایمنی در ماه اول در گروه مورد بیشتر از گروه شاهد بود. در ارزیابی هفت ماه بعد از دریافت دوز اول واکسن در گروه مورد و شاهد به ترتیب مقدار آنتی بادی ضد آنتی ژن سطحی هپاتیت 41.8 و 24.8 بود (P=0.13) که افراد دارای تیتر آنتی بادی بیشتر از 10 میلی متر واحد در سی سی (پاسخ ایمنی مناسب) نیز به ترتیب 72.7% و 63.2% بود (P=0.374) که پاسخ ایمنی در ماه هفتم در گروه مورد و شاهد تفاوت معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: مطالعه ما نشان داد که تزریق GM-CSF باعث بهبود پاسخ به واکسن هپاتیت شود.
كلید واژه: بیماران دیالیزی، تیتر آنتی بادی، ویروس هپاتیت B، GM-CSF

لینک کمکی