فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين لپتين و آديپونكتين سرم با تراكم توده استخواني در زنان 40 تا 60 ساله يائسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين لپتين و آديپونكتين سرم با تراكم توده استخواني در زنان 40 تا 60 ساله يائسه دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين لپتين و آديپونكتين سرم با تراكم توده استخواني در زنان 40 تا 60 ساله يائسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين لپتين و آديپونكتين سرم با تراكم توده استخواني در زنان 40 تا 60 ساله يائسه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين لپتين و آديپونكتين سرم با تراكم توده استخواني در زنان 40 تا 60 ساله يائسه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :13

سابقه و هدف: استئوپروز، شایع ترین بیماری متابولیك استخوان است كه با كاهش توده استخوانی و اختلال درساختمان آن همراه است. لپتین و آدیپو نكتین، هورمون های مترشحه از بافت چربی هستند. این مطالعه با هدف كلی تعیین ارتباط بین لپتین و آدیپونكتین سرم با تراكم توده استخوان (BMI) در زنان 40 تا 60 ساله یائسه انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه مقطعی حاضر روی 85 زن 40 تا 60 ساله یائسه انجام گرفت. برای تعیین غلظت لپتین و آدیپونكتین سرم نمونه های خون ناشتا تهیه شد. تراكم استخوان در دو ناحیه L2-4 و گردن فمور به روش DXA اندازه گیری شد.یافته ها: میانگین و انحراف معیار سن و BMI زنان مورد بررسی به ترتیب 52.4±5.4 سال و 29.4±4.5 كیلوگرم بر مترمربع بود. بین میزان لپتین سرم با BMD در ناحیه L2-4 ارتباط معكوس و معنی داری وجود داشت (p=0.02). بین میزان آدیپونكتین سرم با BMD گردن فمور (p=0.03) و BMC ستون فقرات (p=0.03) ارتباط منفی به دست آمد.نتیجه گیری: لپتین و آدیپونكتین، ارتباط معكوسی با تراكم معدنی استخوان داشتند.
كلید واژه: لپتین، آدیپونکتین، تراکم توده استخوانی، شاخص های تن سنجی، زنان یائسه، فعایت فیزیكی

لینک کمکی