فایل ورد (word) بررسي الگوي غذايي كيفي و كمي دانش آموزان دبستاني شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي الگوي غذايي كيفي و كمي دانش آموزان دبستاني شهر تهران دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي الگوي غذايي كيفي و كمي دانش آموزان دبستاني شهر تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي الگوي غذايي كيفي و كمي دانش آموزان دبستاني شهر تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي الگوي غذايي كيفي و كمي دانش آموزان دبستاني شهر تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله علوم تغذيه و صنايع غذايي ايران

تعداد صفحات :18

سابقه و هدف: بسیاری از عادات و ترجیحات غذایی، در دوران كودكی شكل می گیرد. پیروی از الگوی غذایی صحیح و متعادل، یكی از مهم ترین عوامل بازدارنده از بیماری های تحلیل برنده در بزرگسالی است. بنابراین، تعیین الگوی غذایی كودكان در صدر اولویت های بهداشتی قرار می گیرد. مطالعه حاضر با هدف تعیین الگوی وعده های اصلی و میان وعده های غذایی كودكان دبستانی شهر تهران در سال های 84-1382 انجام شد.مواد و روش ها: 761 دانش آموز دختر و پسر از پایه های اول تا پنجم دبستان (378 دانش آموز از پایه اول و 383 دانش آموز از سایر پایه ها) از كلیه مناطق 19 گانه شهر تهران با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطلاعات در دو بخش، یك بخش از طریق مصاحبه با دانش آموزان وبخش دیگراز طریق مصاحبه با مادران یا مراقبین كودكان طی 2 تا 3 روز مراجعه به مدارس صورت گرفت. اطلاعات مربوط به مصرف مواد غذایی توسط پرسشنامه های یادآمد خوراك یك روزه و بسامد مصرف میان وعده ها طی یك ماه گذشته جمع آوری شد. داده های توصیفی برای متغیر های كمی به شكل میانگین و انحراف معیار و برای متغیرهای كیفی به صورت توزیع فراوانی ارایه شد.یافته ها: میانگین دریافت انرژی در دانش آموزان پایه اول 1910±551 و در سایر پایه ها 2014±539 كیلوكالری بود. در مقایسه با نیاز، دریافت انرژی در تمام نمونه های مورد بررسی (95%نیازدر پایه اول و 91% نیاز در سایر پایه ها) و آهن (86%نیاز) درسایر پایه ها (دوم تا پنجم) ناكافی بود. دریافت مواد مغذی دیگر در حد توصیه شده بود. در مجموع، میانگین دریافت روزانه انرژی، پروتئین و برخی از ویتامین های گروه B در دختران بیش تر از پسران به دست آمد (P<0.05). بیشترین درصد انرژی دریافتی روزانه در وعده های اصلی، از ناهار (%28) و در میان وعده ها از عصرانه (%22) تامین می شد. میان وعده ها حدود %40 از انرژی دریافتی روزانه را در دانش آموزان مورد بررسی تامین می کردند.چگالی تریافت پروتئین و چربی در همه دانش آموزان در وعده های اصلی، بالاتر و چگالی دریافت کربوهیدرات، کلسیم و ویتامین C به ازای هر 1000 کیلوکالری در میان وعده ها بیشتر بود. چگالی آهن دریافتی به ازای هر 1000 کیلو کالری در وعده ها و میان وعده ها مصرفی تقریبا مشابه بود. تقریبا تمام دانش آموزان، میوه ها و فراورده های قنادی را در طول هفته به عنوان میان وعده مصرف می کردند.نتیجه گیری: میان وعده ها نقش مهمی در تامین انرژی و مواد مغذی دریافتی روزانه در دانش آموزان دبستانی داشتند و حتی در بعضی موارد، سهم آنها از وعده های اصلی (مثل صبحانه) مهمتر بود. توجه به و نقش مهم میان وعده ها در تامین نیازهای کودکان، می تواند در جهت سیاست گذاری و برنامه ریزی مناسب برای ارتقای وضعیت تغذیه کودکان سودمند باشد.
كلید واژه: كودكان دبستانی، الگوی غذایی، میان وعده

لینک کمکی