فایل ورد (word) اثر مايكو توكسين ‏T-2‎‏ بر مرگ سلولي و ترشح نيتريك اكسايد‏

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر مايكو توكسين ‏T-2‎‏ بر مرگ سلولي و ترشح نيتريك اكسايد‏ دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر مايكو توكسين ‏T-2‎‏ بر مرگ سلولي و ترشح نيتريك اكسايد‏  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر مايكو توكسين ‏T-2‎‏ بر مرگ سلولي و ترشح نيتريك اكسايد‏،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر مايكو توكسين ‏T-2‎‏ بر مرگ سلولي و ترشح نيتريك اكسايد‏ :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله طب نظامي

تعداد صفحات :8

مقدمه: مایكو توكسین T-2 روی بخش های مختلف سیستم ایمنی از قبیل مغز استخوان، طحال، تیموس، غدد لنفاوی و سلول های ایمنی اثرات تخریبی داشته و ساختار و اعمال ایمنی را دچار اختلال می كند. هدف از این مطالعه بررسی اثر مایكو توكسین T-2 بر مرگ سلولهای ماكروفاژی و تولید نیتریك اكساید می باشد.مواد و روش كار: سلول های ماكروفاژ از صفاق موش ها با تزریق PBS سرد به داخل حفره شكمی و سپس مكش آن به كمك پیپت پلاستیكی بدست آمد و پس از سه بار شستشو و شمارش، سوسپانسیون سلولی به تعداد 105 سلول در هر میلی لیتر محیط RPMI به هر چاهك پلیت های 24 خانه اضافه شد، و پس از دو ساعت انكوباسیون در Co2%5 ، مایع رویی كشت سلولی آن خارج شد. ماكروفاژهای چسبیده به ته پلیت با غلظتهای مختلف مایكو توكسین T-2 تیمار شده و پس از 24 ساعت انكوباسیون در شرایط فوق، مایع رویی جهت اندازه گیری نیتریك اكساید برداشت و درصد مرگ سلولها با روش ترپن بلو بررسی گردید.نتایج: نتایج بدست آمده نشان داد كه در سلولهای تیمار شده با مایكو توكسین T-2 بیشترین مرگ سلولی و كمترین مقدار نیتریك اكساید در پاسخ به 100 نانوگرم بدست آمد (P<0.01) ولی در غلظتهای كمتر از یك نانو گرم، مرگ سلولی در مقایسه با گروه كنترل اختلاف معنی داری را نشان نداد.بحث: مرگ سلولی ناشی از مایكو توكسین T-2 مستقل از ترشح نیتریك اكساید می باشد و مایكو توكسین T-2 در غلظت كم نه تنها خطری برای سلولهای ماكروفاژی ندارد بلكه اثر ایمونومدولاتوری نیز دارد.
كلید واژه: مرگ سلولی، ماكروفاژ، مایكوتوكسین ‏T-2‎، نیتریك اكساید

لینک کمکی