فایل ورد (word) ماموريت هاي آمبولانس 115 به دنبال تروما براي اطفال در تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ماموريت هاي آمبولانس 115 به دنبال تروما براي اطفال در تهران دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ماموريت هاي آمبولانس 115 به دنبال تروما براي اطفال در تهران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ماموريت هاي آمبولانس 115 به دنبال تروما براي اطفال در تهران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ماموريت هاي آمبولانس 115 به دنبال تروما براي اطفال در تهران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نشريه جراحي ايران

تعداد صفحات :12

زمینه و هدف: تروما به عنوان بزرگترین علت مرگ و میر کودکان پس از یک سالگی در سطح جهان مطرح می باشد و ارایه خدمات اورژانس پیش بیمارستانی [Emergency Medical Service (EMS)] برای کودکان حادثه دیده به عنوان یک مشکل قابل توجه در سطح جهان باقی است. مطالعه حاضر به هدف بررسی انواع، شاخص های زمانی ارایه خدمات و مرگ و میر پیش بیمارستانی برای ماموریت های آمبولانس 115 تهران به دنبال تروما برای اطفال انجام شد.مواد و روش ها: مطالعه حاضر به صورت گذشته نگر انجام شد. تمامی تماس های با اورژانس 115 تهران به دلیل تروما برای کودکان سنین 15 سال و کمتر که در فاصله زمانی بهمن ماه 1384 لغایت اردیبهشت 1385 ثبت شده بود، بررسی گردید. داده های دموگرافیک، نوع حادثه، شاخص های زمانی خدمات اورژانس و پیامد پیش از بیمارستان (مرگ) بیماران ثبت گردید.یافته ها: طی این مدت، 335 مورد تماس به دلیل ترومای اطفال با EMS تهران انجام شده بود. از این بین 211 مورد (%63) مربوط به پسران بود. محدوه و میانگین (± انحراف معیار) سنی بیماران به ترتیب برابر 15-1 و 3.6±11.3 سال بود. تصادفات با 197 مورد (%58.8)، شایع ترین نوع حادثه بود. 9 بیمار (%5.1) پیش از رسیدن آمبولانس به محل حادثه فوت کردند، اما در حین انتقال، هیچ بیماری در آمبولانس فوت نکرد. میانگین زمان رسیدن به بالین بیمار برابر 6.2±14.7 دقیقه بود. بیماران فوت شده در مقایسه با بیماران زنده رسانده شده به بیمارستان دارای زمان رسیدن آمبولانس به بالین کوتاه تری از نظر آماری بودند.نتیجه گیری: در تهران، تروما علت حدود یک سوم از تماس های مربوط به اورژانس پیش بیمارستانی اطفال را به خود اختصاص می دهد، که نشان دهنده توجه سیستم EMS کشور و برنامه ریزی های موثر و کارآمد سیستم بهداشتی کشورمان جهت ارتقای این بخش در کودکان می باشد. اگرچه شاخص های زمانی ارایه خدمات به اورژانس پیش بیمارستانی در مقایسه با برخی از کشورها مناسب تر می باشد، اما با وضعیت ایده ال فاصله دارد، و نیازمند برنامه ریزی می باشد. با توجه به اینکه طبق مطالعه حاضر، کاهش زمان ارایه خدمات آمبولانس ها به کودکان دچار تروما با کاهش معنی دار مرگ و میر همراه است، ضرورت چنین تلاشی دو چندان می نماید.
كلید واژه: تروما، خدمات اورژانس پیش بیمارستانی، کودکان، تهران

لینک کمکی