فایل ورد (word) بررسي تاثير پاراستامول وريدي با دوزهاي متفاوت بر مقدار تجويز اپيوئيد حين و پس از اعمال جراحي اندام فوقاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي تاثير پاراستامول وريدي با دوزهاي متفاوت بر مقدار تجويز اپيوئيد حين و پس از اعمال جراحي اندام فوقاني دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي تاثير پاراستامول وريدي با دوزهاي متفاوت بر مقدار تجويز اپيوئيد حين و پس از اعمال جراحي اندام فوقاني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي تاثير پاراستامول وريدي با دوزهاي متفاوت بر مقدار تجويز اپيوئيد حين و پس از اعمال جراحي اندام فوقاني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي تاثير پاراستامول وريدي با دوزهاي متفاوت بر مقدار تجويز اپيوئيد حين و پس از اعمال جراحي اندام فوقاني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم پزشكي رازي (مجله دانشگاه علوم پزشكي ايران)

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: استفاده از داروهای اپیوئید جهت كنترل درد حین و پس از اعمال جراحی، یك روش متداول در آنستزی محسوب می گردد. اما به دلیل عوارض متعدد، ناشی از تجویز این داروها مانند تهوع، استفراغ یا تضعیف تنفسی، باعث شده تا كوششها عمدتا در جهت كاهش استفاده از این داروها متمركز گردد. یكی از روشهای پیشنهاد شده جهت كاهش دوز داروهای اپیوئید، استفاده از داروهای ضد درد غیراستروئیدی می باشد. از جمله این داروها می توان از داروی پاراستامول نام برد كه به صورت وریدی قابل تجویز می باشد. در این بررسی، از دو دوز داروی پاراستامول وریدی جهت كمك به كنترل درد در بیماران كه تحت جراحی اندام فوقانی قرار می گیرند، استفاده شده است. هدف از این مطالعه پاسخ به این سوال است كه «آیا تجویز پاراستامول وریدی قبل از القا بیهوشی در بیمارانی كه تحت اعمال جراحی اندام فوقانی قرار می گیرند، سبب كاهش تجویز اپیوئیدها حین و پس از اعمال جراحی می گردد؟» اگر پاسخ مثبت است، تجویز كدام دوز موثرتر است؟ روش بررسی: این مطالعه به صورت دو سویه كور، بر روی 60 بیمار 40-20 ساله با ASA كلاس I كه در سه گروه بیست نفره تقسیم بندی شده بودند، صورت گرفت. قبل از القا بیهوشی، در گروه A، 15 میلی گرم به ازای هر كیلوگرم وزن بدن (mg/kg) و در گروه B، 30mg/kg پاراستامول وریدی به بیماران تجویز شد. گروه C گروه كنترل بود. روش القا، نگهداری بیهوشی و كنترل درد حین و پس از اعمال جراحی در هر سه گروه یكسان بود. میزان تجویز داروی اپیوئید در سه گروه مورد مطالعه، بر اساس پروتكل یكسان، اندازه گیری و ثبت گردید. نتایج حاصل با استفاده از آزمون های مجذور كای، Scheff، ANOVA و Chi square مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته ها: از نظر تجویز اپیوئید فنتانیل، جهت كنترل درد حین اعمال جراحی، اختلاف آماری بین گروه A با C و گروه A با B معنی دار نبود. اما این اختلاف بین دو گروه B و C معنی دار بود (P=0.01). از نظر تجویز اپیوئید پتیدین، جهت كنترل درد تا 6 ساعت پس از خاتمه جراحی نیز، اختلاف آماری معنی داری بین گروه A با C و گروه A با B دیده نشد. اما اختلاف آماری بین دو گروه B و C معنی دار بود (P=0.01). نتیجه گیری: تجویز 30mg/kg پاراستامول وریدی پیش از القا بیهوشی، به طور معنی داری سبب كاهش نیاز به تجویز اپیوئیدها جهت كنترل درد حین و تا 6 ساعت پس از اعمال جراحی اندام فوقانی می گردد.
كلید واژه: پاراستامول وریدی، كنترل درد، جراحی اندام فوقانی، اپیوئیدها

لینک کمکی