فایل ورد (word) بررسي کيفيت فيزيکي و شيميايي آب شرب شهر گناباد در فصول بهار و تابستان سال 1386

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي کيفيت فيزيکي و شيميايي آب شرب شهر گناباد در فصول بهار و تابستان سال 1386 دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي کيفيت فيزيکي و شيميايي آب شرب شهر گناباد در فصول بهار و تابستان سال 1386  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي کيفيت فيزيکي و شيميايي آب شرب شهر گناباد در فصول بهار و تابستان سال 1386،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي کيفيت فيزيکي و شيميايي آب شرب شهر گناباد در فصول بهار و تابستان سال 1386 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : افق دانش

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: آب کافی و با کیفیت مطلوب برای ادامه حیات بشر ضروری است. توسعه بهداشت و حفاظت از محیط زیست همواره به تامین آب سالم وابسته است. از آغاز تمدن بشری انسانها همواره در ساحل رودخانه ها، کنار دریاچه ها یا چشمه های طبیعی ساکن شده اند. در پیشگیری بسیاری از بیماریها مانند اسهال، وبا، تیفوئید و پارا تیفوئید، هپاتیت عفونی و اسهال آمیبی و باسیلی، آب سالم و بهداشتی حائز اهمیت بالایی است. تا زمانی که علوم بیولوژیکی، شیمیایی و پزشکی توسعه نیافته بودند و روشهایی برای تعیین کیفیت آب و آگاهی از اثرات آن بر روی سلامت بشر ابداع نگردیده بود، انسانهای اولیه تنها از طریق حواس فیزیکی نظیر بینایی، چشایی و بویایی کیفیت آب را می سنجیدند. هدف از انجام این طرح پی بردن به مقادیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب شرب گناباد بوده که در نهایت با استانداردهای ملی و جهانی مقایسه می شوند.روش تحقیق: در این طرح برای اندازه گیری پارامترهای مورد سنجش از روشهای استاندارد استفاده گردید.برای اندازه گیری كدورت، هدایت الکتریکی، PH و TDS به ترتیب از دستگاههای كدورت سنج، EC متر، PH متر و فور استفاده شد. برای تعیین میزان سختی آب از روش تیتراسیون و برای تعیین مقدار كلر آب از روش DPD استفاده شد.یافته ها: میانگین پارامترهای اندازه گیری شده بدین شرح می باشد: 0.57 ppm = كلر ، 7.56= PH،EC = 1840.36 mS/cm ، 0.33 NTU = كدورت، 268.6 mg/lit CaCO3 = سختی و 901.65 mg/lit = TDS.نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد كه اختلاف آماری معنی داری بین مقادیر این پارامترها با مقادیر استاندارد ملی و جهانی وجود ندارد، ولی بین مقادیر كلر و PH در فصل بهار و تابستان اختلاف معنی داری وجود داشت.
كلید واژه: گناباد، آب شرب، كیفیت فیزیكی، كیفیت شیمیایی

لینک کمکی