فایل ورد (word) عملكرد بينايي پس از عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بيماران مبتلا به کدورت کپسول خلفي ناشي از عمل کاتاراکت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) عملكرد بينايي پس از عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بيماران مبتلا به کدورت کپسول خلفي ناشي از عمل کاتاراکت دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) عملكرد بينايي پس از عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بيماران مبتلا به کدورت کپسول خلفي ناشي از عمل کاتاراکت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) عملكرد بينايي پس از عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بيماران مبتلا به کدورت کپسول خلفي ناشي از عمل کاتاراکت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) عملكرد بينايي پس از عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بيماران مبتلا به کدورت کپسول خلفي ناشي از عمل کاتاراکت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشکده پزشکي اصفهان

تعداد صفحات :10

مقدمه: کدورت کپسول خلفی ((Posterior capsular opacification یا PCO شایع ترین و از مهم ترین عوارض در جراحی نوین کاتاراکت به شمار می رود. امروزه از YAG Laser capsulotomy جهت درمان کدورت کپسول خلفی استفاده می شود. هدف از این پژوهش تعیین میزان بهبود عملکرد بینایی به دنبال عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی پس از عمل کاتاراکت بود.روش ها: در این مطالعه توصیفی 48 بیمار با تشخیص کدورت کپسول خلفی پس از جراحی کاتاراکت انتخاب و کاندید Nd: YAG Laser posterior capsulotomy شدند؛ آن گاه عملکرد بینایی بیماران از طریق معاینه حدت بینایی، حساسیت به کنتراست و منبع نورانی پیش از انجام و نیز یک ماه پس از عمل كپسولوتومی، اندازه گیری شد. همچنین ارتباط عملکرد بینایی بیماران با نوع لنز به کار رفته در عمل جراحی کاتاراکت بررسی گردید.یافته ها: از 48 بیمار واجد شرایط مطالعه 21 نفر مرد (43.7%) و 27 نفر زن (56.3%) بودند و میانگین سنی 70.6±10.7 سال بود. میانگین حدت بینایی، حساسیت به کنتراست و حساسیت به منبع نورانی پیش از انجام Nd: YAG Laser posterior capsulotomy به ترتیب 20.37، 20.83 و 20.95 بود که پس از انجام عمل مذکور به ترتیب به 20.24، 20.50 و 20.64 رسید.عملکرد بینایی بیماران پیش و پس از انجام Nd: YAG Laser posterior capsulotomy با نوع لنز داخل چشمی به کار رفته (آکریلیک، سیلیکون یا PMMA) رابطه معنی داری نداشت.نتیجه گیری: عمل Nd: YAG Laser posterior capsulotomy منجر به بهبود در عملکرد بینایی می شود و اجزای آن شامل حساسیت به کنتراست و حساسیت به منبع نورانی و حدت بینایی با نوع لنز به کار رفته در عمل جراحی کاتاراکت تفاوت معنی داری ندارد.
كلید واژه: کدورت کپسول خلفی، Nd: YAG Laser posterior capsulotomy، کاتاراکت

لینک کمکی