فایل ورد (word) پاسخ به واكسيناسيون هپاتيت B در كاركنان حرف پزشكي بيمارستان هاي استان كردستان در سال 1385

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) پاسخ به واكسيناسيون هپاتيت B در كاركنان حرف پزشكي بيمارستان هاي استان كردستان در سال 1385 دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) پاسخ به واكسيناسيون هپاتيت B در كاركنان حرف پزشكي بيمارستان هاي استان كردستان در سال 1385  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) پاسخ به واكسيناسيون هپاتيت B در كاركنان حرف پزشكي بيمارستان هاي استان كردستان در سال 1385،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) پاسخ به واكسيناسيون هپاتيت B در كاركنان حرف پزشكي بيمارستان هاي استان كردستان در سال 1385 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران

تعداد صفحات :6

سابقه و هدف: هپاتیت ویروسی تیپ B یكی از بیماری های شایع در كشورهای در حال توسعه می باشد. سالانه در كشور آمریكا 800000-600000 مورد فرو رفتن سرسوزن در بیمارستانها بوقوع می پیوندد و پرستاران بیشترین افراد در معرض خطر هستند. كادر بهداشتی درمانی به علت تماس های شغلی با خون و مایعات عفونی بدن در معرض خطر ابتلا به عفونت های منتقله از راه خون می باشند لذا انجام واكسیناسیون در كلیه افراد در معرض خطر و با ریسك بالا از جمله كاركنان حرف پزشكی توصیه شده است. این مطالعه با هدف اندازه گیری سطح آنتی بادی بر علیه آنتی ژن سطحی ویروس هپاتیت B در كلیه پرسنل حرف پزشكی استان كردستان انجام شد.روش كار: این مطالعه از نوع توصیفی بود. جامعه آماری مطالعه شامل پرسنل شاغل در بیمارستان های سطح استان كردستان (پزشك، پرستار، بهیار، خدمه و پرسنل شاغل در آزمایشگاه) بود و حجم نمونه 489 نفر بود كه به روش نمونه گیری تصادفی و سهمیه ای وارد مطالعه شدند. جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه انجام شد، پس از پر كردن پرسشنامه در صورت موافقت نمونه ها، سه سی سی خون وریدی بمنظور تعیین مقدار Anti-HBS موجود در نمونه سرم گرفته شد. داده ها پس از جمع آوری بااستفاده ازنرم افزار آماری SPSSwin و استفاده از آمار توصیفی (فراوانی و میانگین) و تست های آماری تحلیلی مربع كای و t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: از 489 نفر مورد مطالعه 53.9% زن و 46.1% مرد بودند. بیشترین افراد مورد مطالعه در گروه سنی 39-30 سال (45%) قرار داشتند. 18.5% نمونه ها مجرد و 81.5% متاهل بودند. 97.3% سابقه تزریق واكسن هپاتیت B داشتند و واكسیناسیون در 79.6% آنها كامل بود. 36.8% نمونه ها سابقه Needle stick داشتند. در كل 2.6% نمونه ها فاقد ایمنی، 10.4% فاقد ایمنی محافظتی و 25.7% دارای ایمنی ضعیف نسبت به هپاتیت B بودند. بین تیترآنتی بادی و مصرف سیگار، جنس، گروههای سنی و فاصله آخرین دوز واكسن رابطه معنی داری وجود نداشت.نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه سطح ایمنی پرسنل شاغل در بیمارستان های استان در زمینه هپاتیت در سطح متوسطی است و در صد اندكی نیاز به تجویز دوز بوستر و واكسیناسیون مجدد مورد نیاز می باشد.
كلید واژه: هپاتیت B، واكسیناسیون، كاركنان حرف پزشكی، استان كردستان

لینک کمکی