فایل ورد (word) رابطه بين دانش زيست محيطي و رفتارهاي محافظت از محيط

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) رابطه بين دانش زيست محيطي و رفتارهاي محافظت از محيط دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) رابطه بين دانش زيست محيطي و رفتارهاي محافظت از محيط  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) رابطه بين دانش زيست محيطي و رفتارهاي محافظت از محيط،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) رابطه بين دانش زيست محيطي و رفتارهاي محافظت از محيط :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : پژوهشنامه علوم انساني

تعداد صفحات :18

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین دانش زیست محیطی و نگرش ها با رفتارهای محافظت از محیط است. برای آگاهی از این رابطه 242 دانشجو از چهار رشته بهداشت محیط، جغرافیایی طبیعی، روان شناسی و تاریخ از دانشگاه شهید بهشتی با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شد. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه، نگرش های محیطی تامپسون و برتون با سه خرده مقیاس انسان مداری، محیط مداری و بی اعتنایی و پرسشنامه رفتار محافظت از محیط است. نتایج این مطالعه نشان داد دانشجویانی که واحدهایی در زمینه محیط زیست گذرانده اند )یعنی بهداشت محیط و جغرافیایی طبیعی( رفتارهای محافظت از محیط بیشتری در مقایسه با دانشجویانی که واحدهایی در این زمینه نگذرانده اند )یعنی روان شناسی و تاریخ( نشان می دهند. بین نگرش انسان مداری و رفتار محافظت از محیط، رابطه مثبت معنادار و با بی اعتنایی هیچ رابطه معناداری به دست نیامد که فرضیه پژوهش را تایید نکرد. بین نگرش محیط مداری و رفتار محافظت از محیط رابطه مثبت معنادار و با بی اعتنایی رابطه منفی معنادار مشاهده شد که فرضیه پژوهش را تایید می کند.
كلید واژه: دانش زیست محیطی، رفتارهای محافظت از محیط، انسان مداری، محیط مداری

لینک کمکی