فایل ورد (word) كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي موش صحرايي: استفاده از پلاسماي تهيه شده از خون محيطي به عنوان مكمل محيط كشت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي موش صحرايي: استفاده از پلاسماي تهيه شده از خون محيطي به عنوان مكمل محيط كشت دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي موش صحرايي: استفاده از پلاسماي تهيه شده از خون محيطي به عنوان مكمل محيط كشت  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي موش صحرايي: استفاده از پلاسماي تهيه شده از خون محيطي به عنوان مكمل محيط كشت،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) كشت سلول هاي بنيادي مزانشيمي موش صحرايي: استفاده از پلاسماي تهيه شده از خون محيطي به عنوان مكمل محيط كشت :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : فصلنامه پژوهشي خون

تعداد صفحات :17

سابقه و هدف: در دستورالعمل های رایج جداسازی و تكثیر سلول بنیادی مزانشیمی، استفاده از سرم جنینی گاو (FCS) به عنوان مكمل محیط كشت، اجتناب ناپذیر است. این در حالی است كه سرم جنینی گاو در انسان ایمونوژنیك بوده و به هنگام پیوند خطر انتقال عفونت را با خود به همراه دارد. لذا به دنبال یك جانشین مناسب برای سرم جنینی گاو، در مطالعه حاضر، تاثیر پلاسمای تهیه شده از خون محیطی بر رشد سلول های بنیادی مزانشیمی بررسی شده است.مواد وروش ها: مطالعه انجام شده از نوع تجربی بود. سلول های مغز استخوان تهیه شده از استخوان های دراز موش صحرایی، از كشت اولیه تا پاساژ سوم با استفاده از محیط كشت حاوی FCS و پلاسمای تهیه شده از خون محیطی موش صحرایی كشت شدند و حاصل هر مرحله از كشت كه در اصل به ترتیب سلول های پاساژ اول تا چهارم محسوب می شوند، از لحاظ میزان دو برابر شدگی جمعیت سلولی، توان زیستی و تكثیر سلولی به ترتیب با روش های شمارش سلولی، آزمایش MTT و رسم منحنی رشد اندازه گیری شد. سلول های حاصل از كشت اولیه از لحاظ كلون زایی نیز بررسی شدند. هر مطالعه 10 بار تكرار شد و میانگین نتایج، مقایسه آماری شد. در پایان سلول های پاساژ سوم از لحاظ پتانسیل تمایز به استخوان و چربی با روش رنگ آمیزی اختصاصی RT-PCR بررسی شدند.یافته ها: سلول های كشت شده در پلاسما از لحاظ مورفولوژی، تقریبا یك دست دوكی شكل بودند در حالی كه در كشت سلول های گروه FCS، تعدادی سلول غیر دوكی شفاف نیز مشاهده شد. در مجموع، از لحاظ دو برابر شدگی جمعیت سلولی و آزمایش MTT، سلول های گروه FCS به طور معنی داری وضعیت بهتری داشتند ولی تفاوت ها در سلول های حاصل از پاساژ سوم از لحاظ آماری معنی دار نبود. در منحنی رشد، در طول دوره كشت، طول و شیب فازهای نمودار در دو گروه مشابه بود ولی گروه FCS، رشد بیشتری از خود نشان داد. سلول های گروه پلاسما تعداد بیشتری كلون تولید كردند ولی اندازه این كلون ها در مقایسه با سلول های گروه FCS كمتر بود. سلول های هر دو گروه به راحتی به دودمان های آدیپوژنیك و استئوژنیك تمایز یافتند. زیرا سلول ها به ترتیب با اویل رد و آلیزارین رد رنگ شدند و ژن های PPAR-gama، PPAR-alpha و C/EBP-alpha برای چربی و استئوكلسین و استئوپونتین برای استخوان بیان شد.نتیجه گیری: روی هم رفته می توان گفت كه پلاسما به عنوان جایگزین سرم گاو قادر است از تكثیر سلول بنیادی مزانشیمی حمایت كرده و توان زیستی آن را حفظ نماید، اگر چه این حمایت، در مقایسه با FCS تا حدودی كمتر است ولی در عوض جایگزین سالمی محسوب می شود.
كلید واژه: سلول های بنیادی مزانشیمی موش، پلاسما، تكثیر سلولی

لینک کمکی