فایل ورد (word) اثر مكمل ياري با آهن به تنهايي و توام با ويتامين C بر نشانگرهاي استرس اكسيداتيو در دختران دانشجوي مبتلا به فقر آهن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر مكمل ياري با آهن به تنهايي و توام با ويتامين C بر نشانگرهاي استرس اكسيداتيو در دختران دانشجوي مبتلا به فقر آهن دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر مكمل ياري با آهن به تنهايي و توام با ويتامين C بر نشانگرهاي استرس اكسيداتيو در دختران دانشجوي مبتلا به فقر آهن  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر مكمل ياري با آهن به تنهايي و توام با ويتامين C بر نشانگرهاي استرس اكسيداتيو در دختران دانشجوي مبتلا به فقر آهن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر مكمل ياري با آهن به تنهايي و توام با ويتامين C بر نشانگرهاي استرس اكسيداتيو در دختران دانشجوي مبتلا به فقر آهن :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :12

مقدمه: وجود آهن اضافی در بدن می تواند به عنوان یك پرواكسیدان، موجب افزایش استرس اكسیداتیو شود. این پژوهش با هدف مقایسه شاخص های استرس اكسیداتیو در افراد مبتلا به فقر آهن و افراد سالم و هم چنین تعیین اثر آهن یاری همراه و بدون ویتامین C بر وضعیت دفاع آنتی اكسیدانی و استرس اكسیداتیو در دختران مبتلا به فقر آهن انجام شد. مواد و روش ها: این مطالعه یك كارآزمایی بالینی تصادفی دو سوكور است. 60 دانشجوی دختر مبتلا به فقرآهن و 30 دانشجوی غیرمبتلا (گروه شاهد) از بین 289 دانشجوی دختر ساكن خوابگاه دانشگاه علوم پزشكی شهید بهشتی انتخاب شدند. غلظت هموگلوبین با استفاده از دستگاه سِل كانتر و غلظت فریتین سرم به روش الایزا اندازه گیری شد. مبتلایان به فقرآهن پس از همسان سازی به طور تصادفی به گروه های دریافت كننده روزانه 50 میلی گرم آهن عنصری (گروه 1) و 50 میلی گرم آهن عنصری +500 میلی گرم اسیداسكوربیك (گروه 2) به مدت 12 هفته تقسیم شدند. غلظت MDA، TAC و ویتامین C سرم در شروع و پایان هفته های 6 و 12 در گروه های مورد مطالعه اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آزمون های تی و تكرار شونده تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: در ابتدای مطالعه، میانگین TAC سرم در افراد سالم نسبت به افراد مبتلا به فقر آهن بالاتر بود 3.87±0.47) در مقابل 3.4±0.41 میلی مول در لیتر، (p<0.001. در پایان مطالعه، TAC سرم در مبتلایان به فقرآهن افزایش یافت و نه فقط نسبت به شروع مطالعه (درون گروهی) بلكه حتی در مقایسه با افراد سالم (بین گروهی) نیز غلظت آن بالاتر رفت 5.1±3.6) در مقابل 4.7±0.4 میلی مول در لیتر، (p<0.001. در مقابل، غلظت مالون دی آلوئید (MDA) سرم بعد از 6 هفته در گروه 1 از 1.7±0.14 به (p<0.001) 1.1±0.09 و در گروه 2 از 1.9±0.18 به 1.1±0.12 نانومول در میلی لیتر (p<0.001) رسید. البته در هفته دوازدهم، MDA سرم در گروه 1 به 1.7±0.15 نانومول در میلی لیتر افزایش یافت (p<0.001). در گروه 2، با وجود افزایش MDA سرم نسبت به هفته دوازدهم مطالعه، هم چنان غلظت كمتر از شروع بود 1.4±0.1) در مقابل 1.9±0.18 نانومول در میلی لیتر، (p<0.03. نتیجه گیری: به نظر می رسد كه وضعیت نظام دفاع آنتی اكسیدانی در مبتلایان فقر آهن با آهن یاری به خصوص همراه اسیداسكوربیك و حداقل در هفته های اول درمان بهبود معنی داری می یابد. بنابراین رویكرد اخیر برای درمان فقر آهن توصیه می شود.
كلید واژه: فقر آهن، ویتامین C، استرس اكسیداتیو، ظرفیت تام آنتی اكسیدانی، مالون دی آلدئید، آهن یاری

لینک کمکی