فایل ورد (word) اثر مهاري گابا بر ترشح انسولين تحريك شده توسط گلوكز از جزاير لانگرهانس جدا شده پانكراس موش صحرايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر مهاري گابا بر ترشح انسولين تحريك شده توسط گلوكز از جزاير لانگرهانس جدا شده پانكراس موش صحرايي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر مهاري گابا بر ترشح انسولين تحريك شده توسط گلوكز از جزاير لانگرهانس جدا شده پانكراس موش صحرايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر مهاري گابا بر ترشح انسولين تحريك شده توسط گلوكز از جزاير لانگرهانس جدا شده پانكراس موش صحرايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر مهاري گابا بر ترشح انسولين تحريك شده توسط گلوكز از جزاير لانگرهانس جدا شده پانكراس موش صحرايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه: اسید آمینه گابا در بعضی از نورون های مهاری سیستم عصبی مركزی وجود دارد و در سال های اخیر وجود آن در پانكراس نیز ثابت شده است. در مورد اثر گابا بر ترشح انسولین از جزایر لانگرهانس گزارش های متناقضی وجود دارد. هدف از این مطالعه، بررسی اثر گابا بر ترشح انسولین تحریك شده توسط گلوكز از جزایر جدا شده لانگرهانس بود. مواد و روش ها: جزایر لانگرهانس از پانكراس 45 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار در محدوده وزن 250-200 گرم با روش هضمی كلاژناز جدا شد و ترشح آن ها به صورت هشت تایی در كاپ های حاوی كربس در معرض غلظت های مختلف گلوكز در حضور و عدم حضور گابا (25، 50 و 100 میكرومولار)، باكلوفن (10، 20 و 50 میكرو مولار) (آگونیست GABAB) و ساكلوفن (50 و 100 میكرو مولار) ( آنتاگونیست GABAB) مورد ارزیابی قرار گرفت. غلظت انسولین به روش الایزا اندازه گیری شد. یافته ها به صورت میانگین ± خطای استاندارد میزان ترشح انسولین در هر جزیره در دقیقه گزارش و P كمتر از 0.05 معنی دار تلقی شد. یافته ها: وجود گابا در محیط انكوباسیون در حضور گلوكز 8.3 و 16.7 میلی مولار گلوكز ترشح انسولین را از جزایر لانگرهانس به طور معنی داری كاهش داد. غلظت های مختلف باكلوفن در حضور 8.3 و 16.7 میلی مولار گلوكز اثری بر ترشح انسولین نداشت. حضور غلظت 100 میكرومولار ساكلوفن همراه با 16.7 میلی مولار گلوكز (91±8.8 mU/islet/60min) به طور معنی داری ترشح انسولین را در مقایسه با غلظت 16.7 میلی مولار گلوكز به تنهایی (67.7±2.58 mU/islet/60min) افزایش داد. نتیجه گیری: گابا بر ترشح انسولین تحریك شده توسط گلوكز اثر مهاری دارد. نقش تنظیمی گابای موجود در سلول های بتا (b) در ترشح انسولین و اثر احتمالی آن در فیزیوپاتولوژی دیابت نیاز به توجه بیشتری دارد.
كلید واژه: گابا، باكلوفن، ساكلوفن، انسولین، گلوکز، جزایر لانگرهانس، موش صحرایی

لینک کمکی