فایل ورد (word) اثر محافظتي ويتامين E بر آپوپتوز ناشي از ديابت و وضعيت استرس اكسيداتيو در قلب موش صحرايي ديابتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) اثر محافظتي ويتامين E بر آپوپتوز ناشي از ديابت و وضعيت استرس اكسيداتيو در قلب موش صحرايي ديابتي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) اثر محافظتي ويتامين E بر آپوپتوز ناشي از ديابت و وضعيت استرس اكسيداتيو در قلب موش صحرايي ديابتي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) اثر محافظتي ويتامين E بر آپوپتوز ناشي از ديابت و وضعيت استرس اكسيداتيو در قلب موش صحرايي ديابتي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) اثر محافظتي ويتامين E بر آپوپتوز ناشي از ديابت و وضعيت استرس اكسيداتيو در قلب موش صحرايي ديابتي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :10

مقدمه: القای آپوپتوز ناشی از استرس اكسیداتیو یكی از مكانیسم هایی است كه به عنوان علت بروز عوارض قلبی- عروقی گزارش شده است. در این مطالعه تاثیر ویتامین E بر آپوپتوز سلول های قلبی و وضعیت استرس اكسیداتیو در رت های دیابتی بررسی شد. مواد و روش ها: 16 موش صحرایی نر نژاد وستار با تزریق استروپتوزوتوسین (STZ) دیابتی شدند. 8 موش صحرایی با سن و وزن مشابه به عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. رت های دیابتی به دو گروه دیابتی درمان نشده و دیابتی درمان شده با ویتامین E به میزان 300 میلی گرم در شبانه روز تقسیم شدند. یافته ها: رت های دیابتی درمان نشده آپوپتوز شدید در سلول های قلبی نشان دادند هم چنین در این گروه میزان 8 ایزوپروستان به عنوان شاخص پراكسیداسیون لیپیدی، پروتئین كربونیل به عنوان شاخص اكسیداسیون پروتئین و سوپراكسید دیسموتاز (SOD) افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد نشان داد. هموگلوبین گلیكوزیله و فاصله QT در گروه دیابتی درمان نشده نسبت به گروه شاهد افزایش و میزان كاتالاز كاهش نشان داد. در گروه دیابتی درمان شده با ویتامین میزان آپوپتوز، لیپید پراكسیداسیون، پروتئین اكسیداسیون، HbA1c و QT نسبت به گروه درمان نشده كاهش معنی داری نشان داد. نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد كه ویتامین E با كاهش آپوپتوز و بهبود وضعیت استرس اكسیداتیو القا شده به دلیل دیابت تاثیر محافظتی نشان می دهد.
كلید واژه: دیابت، موش صحرایی، آپوپتوز، استرس اکسیداتیو، ویتامین E

لینک کمکی