فایل ورد (word) ارتباط سطح سرمي ويتامين D و تراكم استخوان در زنان يائسه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) ارتباط سطح سرمي ويتامين D و تراكم استخوان در زنان يائسه دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) ارتباط سطح سرمي ويتامين D و تراكم استخوان در زنان يائسه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) ارتباط سطح سرمي ويتامين D و تراكم استخوان در زنان يائسه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) ارتباط سطح سرمي ويتامين D و تراكم استخوان در زنان يائسه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران

تعداد صفحات :12

مقدمه: یافته های متناقضی در مورد نقش ویتامین D در تعیین تراكم استخوان (BMD)، به ویژه در موارد كمبود خفیف تر ویتامین D وجود دارد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط احتمالی ویتامین D و BMD در یك مطالعه جمعیتی در زنان یائسه سالم بود. مواد و روش ها: 245 زن یائسه كه به طور تصادفی از طرح قند و لیپید تهران انتخاب شده بودند، با محدوده سنی 40 تا 80 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. BMD مهره های كمری و پروگزیمال استخوان فمور توسط روش dual X-ray absorptiometry اندازه گیری شد. علاوه بر اطلاعات دموگرافیك و تن سنجی، سطوح سرمی ویتامین D، پاراتورمون (PTH)، كلسیم، فسفر و آلكالن فسفاتاز تعیین شد. از آنالیزهای دومتغیره و چند متغیره برای بررسی ارتباط ویتامین D، BMD و سایر متغیرهای بالینی و بیوشیمیایی استفاده شد. یافته ها: میانگین سن 58±7 و مدت زمان یائسگی 9.4±6.8 سال بود. میانگین ویتامین D سرم 29.3±24.9 ng/mL بود. در مجموع (n=13) %5.2 و (n=92) %37.6 زنان سطوح ویتامین D به ترتیب كمتر از 10 ng/mL و 11-20 ng/mL داشتند. ویتامین D با LnPTH ارتباط معكوس داشت (r=0.25, p<0.01). پس از آنالیزهای دومتغیره و چندمتغیره به دنبال تعدیل کردن بر اساس سن، سال های سپری شده از یائسگی، نمایه توده بدن (BMI)، کلسیم و LnPTH، هیچ ارتباطی بین ویتامین D و BMD در هیچ یک از محل های اندازه گیری BMD مشاهده نشد. در آنالیزهای چندمتغیره، BMD علاوه بر سن و BMI، در گردن فمور و نه در محل های دیگر با LnPTH نیز ارتباط معکوس نشان داد.نتیجه گیری: مطالعه حاضر ارتباطی بین ویتامین D با میزان تراکم استخوان در زنان یائسه نشان نداد.
كلید واژه: ویتامین D، تراکم توده استخوان (BMD)، پاراتورمون (PTH)، یائسه، پوکی استخوان

لینک کمکی