فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم هاي ژني سيستم رنين- آنژيوتانسين و آنتي بادي واکنشي پانل در افراد کانديداي پيوند کليه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم هاي ژني سيستم رنين- آنژيوتانسين و آنتي بادي واکنشي پانل در افراد کانديداي پيوند کليه دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم هاي ژني سيستم رنين- آنژيوتانسين و آنتي بادي واکنشي پانل در افراد کانديداي پيوند کليه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم هاي ژني سيستم رنين- آنژيوتانسين و آنتي بادي واکنشي پانل در افراد کانديداي پيوند کليه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد (word) بررسي ارتباط بين پلي مورفيسم هاي ژني سيستم رنين- آنژيوتانسين و آنتي بادي واکنشي پانل در افراد کانديداي پيوند کليه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اردبيل

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: آنتی بادی واکنشی پانل یک تست معمول برای ارزیابی میزان آنتی ژن لکوسیت انسانی حساس شده قبل از پیوند کلیه است. مطالعه حاضر ارتباط پلی مورفیسم های ژنی سیستم رنین- آنژیوتانسین را با میزان این آنتی بادی در افراد داوطلب پیوند کلیه مورد ارزیابی قرار داده است.روش کار: در این مطالعه، 108 بیمار داوطلب پیوند کلیه مورد بررسی قرار گرفتند. سرم بیماران مذکر بوسیله تکنیک استاندارد میکرولنفوسیتوتوکسیستی وابسته به کمپلمان غربالگری شد. پلی مورفیسم های سیستم رنین- آنژیوتانسین به وسیله واکنش زنجیره ای پلی مراز تعیین گردید. آنتی بادی پانل کمتر از 10، 29-10، 49-30 و بزرگتر یا مساوی 50 به ترتیب بعنوان پانل منفی، مثبت خفیف، مثبت متوسط و مثبت شدید در نظر گرفته شدند. P<0.05 به عنوان رابطه معنی دار شناخته شد.یافته ها: 12 بیمار (11.1%) میزان پانل مثبت داشتند که از بین آنها 10 بیمار (83.3%) میزان آنتی بادی مثبت خفیف و 2 بیمار (16.7%) میزان پانل آنتی بادی مثبت متوسط داشتند. هیچ موردی از پانل مثبت شدید وجود نداشت. در مقابل 96 بیمار (88.9%) از میزان پانل منفی برخوردار بودند. مابین پلی مورفیسم های ژنی سیستم رنین- آنژیوتانسین (به تنهایی یا ترکیب با یکدیگر) و میزان پانل ارتباط معنی داری وجود نداشت (p>0.05).نتیجه گیری: هیچ یک از پلی مورفیسم های ژنی سیستم رنین- آنژیوتانسین به تنهایی یا در ترکیب با یکدیگر نمی توانند درجه مثبت شدن پانل را پیش بینی نمایند.
كلید واژه: آنتی بادی واکنشی پانل، پلی مورفیسم سیستم رنین- آنژیوتانسین، واکنش زنجیره ای پلی مراز، پیوند کلیه

لینک کمکی